Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym roku Gmina Wyśmierzyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegóły dotyczące programu na stronie MGOPS Wyśmierzyce pod linkiem: http://mgopswysmierzyce.naszbip.pl/informacja-o-programie