ANKIETA "Zapilicze"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze" realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców LGD w Gminie,

ANKIETA