Ankieta „Strategia Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2030”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Wyśmierzycach przystąpił do prac nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2030”. Na najbliższe kilka lat będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa. Dokument ten pozwoli na identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy. W związku z powyższym zachęcam każdego z Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.Jednocześnie zapewniam, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta