Aktualności

sortuj:

2022-06-13 12:23:48

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn losowych treningi piłki nożnej w tym tygodniu zostają odwołane dla obydwu grup wiekowych. O terminach kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.

2022-06-13 08:44:53

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł będzie niedostępny w dniach od 13 do 17 czerwca 2022 roku.

2022-06-07 07:55:15

FESTYN

2022-06-02 08:51:22

ANKIETA "Zapilicze"

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze" realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców LGD w Gminie,

ANKIETA

2022-06-01 10:55:18

Druga edycja Programu Polski Ład

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gminie Wyśmierzyce przyznano kwotę 9 250 000,00 zł na zadania takie jak:

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 4 500 000,00 zł

-Przebudowa dróg miejskich - bezpieczne ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kołowego - 4 750 000,00

2022-06-01 09:15:25

Dzień Dziecka

2022-05-31 11:45:29

Debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2021

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Burmistrz Wyśmierzyc przedstawił Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach raport o stanie Gminy w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Wyśmierzyc w roku poprzednim. Rada Miejska w Wyśmierzycach rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc. Nad przedstawionym przez Burmistrza Wyśmierzyc raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Również na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności złożonych formularzy zgłoszeniowych do Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Wyśmierzyc wotum zaufania.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień  22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Na podstawie art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy, czyli do 21 czerwca 2022 roku (wtorek), do godz. 15:30. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 21 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mieszkańców będą przyjmowane do skrzynki podawczej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2021 ROK:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2160

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2021 rok

2022-05-30 12:31:31

Pociąg "Słoneczny"

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.

Pociąg „Słoneczny” po raz pierwszy wyruszył w trasę już w 2005 roku, i od tego czasu wzbudza zainteresowanie bardzo dużej liczby podróżnych. Do tej pory, z tego niezwykłego połączenia, skorzystało już ponad milion osób. Niewątpliwą zaletą „Słonecznego” jest wysoki standard  i komfort podroży
w klimatyzowanych i komfortowych wagonach piętowych. W tym roku, aby umożliwić przejazd nad morze jeszcze większej ilości pasażerów, uruchamiamy dodatkowe połączenie do Trójmiasta – „Słoneczny – BIS”. Ceny biletów są atrakcyjne. Za bilet normalny do Ustki zapłacimy 75 zł. (studenci 36,75 zł, uczniowie 47,25 zł) natomiast przejazd „Słonecznym” i „Słonecznym – BIS” do Gdyni będzie nas kosztował tylko 60 zł
. (studenci 29,40 zł , uczniowie 37,80 zł) – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

„Słoneczny” do Ustki wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05 „Słoneczny – BIS” do Gdyni Głównej, wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o godzinie 9.31. Podróż "Słonecznym" i „Słonecznym – BIS”
z Warszawy do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 godziny, natomiast do Ustki 5 godzin 45 minut. Pociąg składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Osiąga maksymalną prędkość 160 km/h. 
Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Turysta, który na wakacyjne wojaże zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze specjalnie zainstalowanych stojaków na rowery.

Jeden dzień w Trójmieście ze „Słonecznym” – to proste! Wyjazd z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05, a powrót z Trójmiasta około 19 pociągiem „Słoneczny – BIS”.

Pociąg zatrzyma się w pięciu miastach na Mazowszu – Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, Ciechanowie i Mławie, w dwóch leżących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Działdowie oraz Iławie, a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego – Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszczu, Gdańsku Oliwie, Sopocie i Gdyni Głównej. Po wyjechaniu z Trójmiasta pociąg zatrzyma się również w Wejherowie, Lęborku i Słupsku, by zakończyć trasę w Ustce.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl. Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacjach mobilnych, biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu”.


2022-05-30 11:45:45

Program ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenie:

Opieki wytchnieniowej - pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia: uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, opieka do 14 dni, realizacja zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.

Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w wymiarze 240 godzin na rok w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej: realizacja działań: terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, asystenckich, organizacja zajęć integracyjnych w formie gier i zabaw oraz wyjść towarzyskich, wsparcie samodzielnego funkcjonowania. Program adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, które mają niepełnosprawność sprzężoną lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia (ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) lub stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. 

Dofinansowanie projektu: 330 480,00 zł

Całkowita wartość projektu: 330 480,00 zł

2022-05-27 11:57:06

BITWA regionów

2022-05-27 11:48:00

Dzień Samorządu Terytorialnego

2022-05-27 10:49:17

Informacja

Szanowni Państwo,

Mając na względzie niesprzyjającą aurę pogodową, wydarzenie
pn. Festyn Rodzinny
oraz
uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkolnego
zaplanowane na dzień 28 maja 2022 roku
zostaje odwołane.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu bardzo przepraszamy.

2022-05-26 13:17:58

Życzenia

2022-05-24 11:16:55

Zaproszenie

2022-05-24 09:11:53

Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 5 maja br. została uruchomiona rejestracja na kolejną edycję
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 20-26 września
2022 r. Termin na realizację projektów trwa od dnia 18 września do dnia 8 października 2022 r.

Szczegóły w załączniku:

/htm/a/Zaproszenie-do-udzialu-w-ESDW-2022.pdf

2022-05-19 09:25:01

Ogłoszenie o pracy

Praca czeka na ciebie!

Jeżeli lubisz dzieci i świetnie dogadujesz się z dorosłymi. Jeżeli posiadasz doświadczenie w kierowaniu zespołem. Jeżeli nie boisz się wyzwań – zapraszamy do współpracy.

Fundacja Edukacji Przedszkolnej zatrudni

Dyrektora/Dyrektorkę żłobka

„Leśne skrzaty” w Kostrzynie (gmina Wyśmierzyce). Szukamy osoby, która posiada kompetencje kierownicze i opiekuńcze. Jeżeli widzisz się w nowym miejscu i chcesz zacząć coś nowego – wyślij CV oraz dokumenty potwierdzające kompetencje (skany) na adres tadeusz@fep.edu.pl  w terminie do 31.maja 2022r. włącznie. Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

Wymagania

Zakres obowiązków

2022-05-19 09:22:06

Festyn rodzinny

2022-05-18 12:10:00

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, mała sala konferencyjna.

2022-05-18 12:07:08

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  25.05.2022 o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-05-10 12:21:23

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWW2022/01

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr OWW2022/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.
świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP

2022-05-09 14:02:14

ISEKI

2022-05-06 10:58:16

WSPÓLNOTY GRUNTOWE Spotkanie

2022-05-04 14:39:02

KOLONIE DLA DZIECI

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci rolników. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizujemy również kolonie na zlecenie Kuratoriów Oświaty w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Rzeszowie. W 2021 r. z kolonii dla dzieci rolników skorzystały m.in. dzieci z gmin Tczów, Zwoleń, Radzanów czy Latowicz. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dziewięciodniowych kolonii dla dzieci rolników i ubiegamy się o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci rolników przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Całkowity koszt tych kolonii wynosi 1400,00 zł.

1--Program-MORZE-2022-T2.pdf

2--Informacje-dla-Rodzicow-KRUS-2022-lato.pdf

3--Niezbednik-kolonisty-2022.pdf

4--Karta_kwalifikacyjna_C_KRUS_2022_LATO.pdf

5--Wzor-oswiadczenia-inne-nazwisko.pdf

6--lista-uczestnikow-wypoczynku.xlsx

 

2022-05-04 14:33:43

Druhny i Druhowie

Druhny i Druhowie
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wyśmierzyce

 

 

 

W pierwszych słowach kierowanych do Was pragnę pokłonić głowę i oddać hołd sztandarom – symbolom historii, dokonań oraz dziesiątków lat a nawet ponad stulecia obecności w naszej społeczności.

CZYTAJ DALEJ

2022-05-04 09:28:55

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

2022-04-28 13:46:50

Zaproszenie do zgłaszania delegacji na dożynki

2022-04-28 12:57:59

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 22/2022

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: unieważnienie otwartego konkursu ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2022 r., poz. 559) oraz na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami),. zarządzam, co następuje:             

§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Wyśmierzyc

                                     Wojciech Sępioł

2022-04-28 10:54:41

Możliwość wsparcia lokalnych przedsiębiorców

2022-04-28 10:25:41

Rekrutacja do żłobka

2022-04-28 09:21:13

Zakończył się odbiór folii rolniczych

W dniu 24 marca  odebrano od rolników, którzy zgłosili taką potrzebę, odpady pochodzące z działalności rolniczej tj. folię rolniczą, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

Zbiórka odpadów przeprowadzona była w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które Gmina Wyśmierzyce pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na odebranie prawie 11 ton odpadów pochodzących od rolników z terenu gminy Wyśmierzyce, którzy złożyli wnioski do programu.

Odpady odebrała firma East-Eco Daniel Czyżak.

2022-04-27 12:16:28

UWAGA!

W związku z awarią samochodu firmy odbierającej bioodpady, odbiór odpadów BIO nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 28.04.2022 r.

2022-04-22 12:54:57

Ocena jakości wody

2022-04-20 09:01:22

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z przyznawaniem świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

/htm/a/wyplata-swidczenia-na-wyzywienie-i-zakwaterowanie.pdf

2022-04-15 08:56:44

Wesołych Świąt!

2022-04-14 11:47:16

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  20.04.2022 o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.