Aktualności

sortuj:

2022-01-21 14:06:56

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 26 stycznia 2022 r., o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

2022-01-21 13:05:29

szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne”

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.

 

Harmonogram szkolenia: /htm/a/harmonogram.doc

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Spyrka

Sekretariat

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Tel.: 12 4240500
Fax: 12 4240505

E-mail: krakow@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

 

2022-01-21 12:58:00

Budżet Obywatelski Mazowsza

Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Zapraszamy do promocji BOM i zgłaszania projektów


 

 

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 25 mln złotych.

Każdy mieszkaniec województwa ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu województwa. Ma realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. Może zgłosić projekt, podpisać się na liście poparcia dla projektu, oddać głos na wybrany projekt w etapie głosowania.

Każdy, kto weźmie udział w Budżecie Obywatelskim Mazowsza wnosi swój wkład w rozwój województwa!

2022-01-18 14:31:06

Informacja - wnioski o azbest

Urząd Miejski w Wyśmierzycach przyjmuje wnioski na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszeni są o złożenie wniosku w pokoju nr 213. Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (pok. 213) lub na stronie internetowej www.bip.wysmierzyce.pl

2022-01-18 14:17:17

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-01-18 14:03:46

Informacja

Informujemy, że z przyczyn losowych treningi piłki nożnej w dniach 18.01.2022 r. i 20.01.2022 r. zostają odwołane dla obydwu grup wiekowych.

2022-01-14 10:55:12

Bezpłatne badania mammograficzne

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku.

2022-01-13 10:42:32

Ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowni Państwo,

 

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami [1][2], realizuje wypłatę świadczeń 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

Zakład jest odpowiedzialny za pełny procesu obsługi wniosków i wypłaty świadczeń.

 

Wzorem ubiegłego roku, kiedy wspierali nas Państwo w promocji innego projektu  -  wypłaty świadczenia 300+, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby - na stronie internetowej urzędu – zamieścili Państwo infografikę wraz linkami, które odsyłają wszystkich zainteresowanych do naszej strony internetowej, gdzie publikujemy więcej informacji o wypłacie wskazanych świadczeń.

 

Więcej informacji na temat świadczeń znajdą Państwo pod linkami:

 

2022-01-10 13:37:05

Zwrot podatku akcyzowego 2022 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

- w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

2022-01-05 16:38:08

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-01-05 15:21:15

Kondolencje

2022-01-05 12:42:08

OGŁOSZENIE

2021-12-30 13:14:04

"Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o udział w badaniu ankietowym pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne".

 

Ankieta jest dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

 

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

 

(Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!)

 

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

 

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,

b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,

c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

 

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .

 

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca przyniesie korzyści dla całej rolniczej rodziny w Polsce.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i podzielenie się swoimi opiniami:)

 

Serdecznie i przedświątecznie pozdrawiamy,

dr inż. Jerzy Koronczok - właściciel Agrocom Polska

dr inż. Stanisław Minta - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, firma Polonia Projekt - koordynator badań

mgr Mirela Ludwig - Agrocom Polska - wsparcie organizacyjne badań

 

2021-12-30 13:01:15

Informacja

Informujemy, że z przyczyn losowych dzisiejszy trening piłki nożnej tj. 30.12.2021 zostaje odwołany dla obydwu grup wiekowych.

2021-12-28 10:04:17

OGŁOSZENIE

2021-12-22 13:30:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wyśmierzyce na 2022 rok

2021-12-21 10:43:08

Życzenia bożonarodzeniowe 2021

2021-12-16 15:37:19

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-12-16 15:34:57

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-12-13 16:58:25

Zawiadomienie o dodatkowym polowaniu zbiorowym

2021-12-10 08:08:08

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-12-07 14:38:19

Zawiadomienie

2021-12-07 11:02:36

Dofinansowanie zadania pn. ,,Zielone Wyśmierzyce dla najmłodszych – uczymy postaw proekologicznych”

W dniu 08.11.2021 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. ,,Zielone Wyśmierzyce dla najmłodszych – uczymy postaw proekologicznych” .

Całkowity koszt brutto zadania wyniósł: 55 487,37 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 41 580,00 zł.

2021-12-07 10:55:09

Informacja

Gmina Wyśmierzyce w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła XYZ otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

 

2021-11-30 15:01:08

Decyzja o udziale we Wspólnocie Miasta Wyśmierzyce

2021-11-30 09:52:22

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Od 20 listopada 2021 roku trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r. Więcej informacji w załącznikach.

2021-11-26 13:44:56

Kiermasz świąteczny

2021-11-25 15:02:25

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-11-25 14:58:04

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-11-25 10:07:23

Informacja

Informujemy, że z przyczyn losowych dzisiejszy trening piłki nożnej tj. 25.11.2021 zostaje odwołany dla obydwu grup wiekowych.

2021-11-25 10:06:29

Zawiadomienie o XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 1 grudnia 2021 roku o godz. 14:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-11-25 08:14:34

Regulamin I ,,Wyśmierskiego" Kiermaszu Świątecznego

2021-11-22 11:57:28

Informacja

2021-11-19 15:04:27

Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022” (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

2021-11-15 09:28:07

Zaproszenie