Aktualności

sortuj:

2021-09-17 14:52:38

Projekt pn.: „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Hereditas we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) rozpoczęła realizację projektu pn.: „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu”. Przedsięwzięcie, polegające na identyfikacji, ocenie i ewidencjonowaniu tzw. „gminnych cudów regionu” przyczyni się do promocji potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie wartości, jakie niosą za sobą jego materialne i niematerialne składniki.

2021-09-17 13:27:57

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2021/2022, ważny od 20 września 2021 roku.

2021-09-14 15:23:36

Sąsiedzie, czy już się spisałeś?

Jeśli masz już za sobą udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, to bardzo dobrze - zyskałeś Ty i Twoja gmina. Jednak dla przyszłości Twojej „małej ojczyzny” niezwykle ważne jest, aby w Twoje ślady poszli wszyscy inni mieszkańcy gminy. Dlatego podczas pogawędek z sąsiadami i znajomymi warto pytać, czy też już wywiązali się z tego obowiązku.

2021-09-10 14:10:07

Zaproszenie

2021-09-07 14:05:38

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 10 września 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-09-02 14:34:49

Ważna informacja !!!

2021-09-02 12:28:34

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

POLECAMY

2021-09-01 13:05:58

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Wyśmierzyce

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Wyśmierzyce, tj. samochód ciężarowy STAR 266.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.wysmierzyce.pl/ogloszenia,12_2021-8_88

2021-09-01 08:28:30

Zaproszenie na dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania

2021-08-31 14:29:21

Konkurs: "Smaki Poludniowego MAzowsza"

Szanowni Państwo,

Fundacja Nova Perspektywa zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie kulinarnym SMAKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA.

Konkurs skierowany jest do grup złożonych z 5 osób, tak grup formalnych - Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych. mając nadzieję że nadeślą ciekawe przepisy, nawiązujące do dziedzictwa kulinarnego tego regionu, które następnie znajdą się w publikacji.

Celem konkursu jest tak kultywowanie dziedzictwa kulinarnego, jak i promocja regionalnych i lokalnych produktów, z których powstają potrawy.

2021-08-31 14:22:14

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

W dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. odbywają się konsultacje  społeczne projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętego uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

2021-08-31 12:17:09

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje, więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

2021-08-27 12:03:59

Komunikat

2021-08-26 08:46:01

Zawiadomienie

2021-08-23 13:23:46

Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak i dziś, celem było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby potem prowadzić skuteczne działania wspierające jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci na sercu przyszłość Twojej rodziny, gminy, miasta i całego kraju, powinieneś jak najszybciej wypełnić obowiązek spisowy.

Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma nic złego w stawianiu pytań o sensowność i legalność Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Należy jednak podejść do tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać się na „sensacyjnych” opiniach internetowych anonimów.

2021-08-23 11:54:15

Ogłoszenie

Burmistrz Wyśmierzyc zatrudni dwie osoby do opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu autobusem szkolnym do i ze szkół na terenie gminy Wyśmierzyce. Praca w okresie od września 2021 r do czerwca 2022 r -  umowa zlecenie.

2021-08-18 12:47:58

Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz możliwość obsługi formularza spisowego przez osoby niewidome.

Temat niepełnosprawności jest bardzo istotną częścią Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). W formularzu pojawiają się m.in. pytania dotyczące zdolności wykonywania codziennych czynności oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Nie należy się obawiać, że te wrażliwe dane będą komukolwiek przekazywane. Informacje dotyczące każdej osoby są w pełni anonimowe, bezpieczne i objęte tajemnicą statystyczną.

2021-08-13 15:28:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 sierpnia 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-08-13 13:47:25

Ogłoszenie

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

 

2021-08-09 14:24:56

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!

2021-08-09 12:34:39

Ogłoszenie

Poczta Polska S.A. poszukuje osób chętnych do prowadzenia Agencji Pocztowej. 

 

Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczenie usług w imieniu Poczty Polskiej S.A.

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej. 

2021-08-09 09:42:42

OGŁOSZENIE GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO W WYŚMIERZYCACH Z DNIA 09 SIERPNIA 2021 R. O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021, Burmistrz Wyśmierzyc, jako Gminny Komisarz Spisowy w Wyśmierzycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Spisu Powszechnego NSP 2021.

2021-08-04 12:25:57

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to jedyna szansa, by policzyć wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Taka okazja zdarza się raz na 10 lat. Jeśli zatem znamy lub zatrudniamy obcokrajowców, warto im pomóc wypełnić ten obowiązek.

2021-08-02 09:36:25

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

/htm/a/Image020821092948.pdf

2021-07-30 12:12:37

Zawiadomienie o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 4 sierpnia 2021 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-07-29 13:52:53

Wystartował program wspierania szczepień: #SzczepimySię z KGW

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia, które będzie miało na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia, które będzie miało na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wystartowal-program-wspierania-szczepien-szczepimysie-z-kgw

2021-07-29 12:57:38

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

2021-07-28 12:56:10

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.
Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.
Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obowiązku.

 

2021-07-28 09:29:09

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. MAZOWIECKIM. II EDYCJA”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

2021-07-28 09:23:53

XX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w etapie regionalnym XX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Konkurs służy identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionów poprzez wyszukiwanie potraw i produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub przez lokalne podmioty gospodarcze.

 

2021-07-27 09:47:52

Prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

2021-07-26 11:35:32

Zawiadomienie o XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzyach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2021-07-23 14:19:24

Ogłoszenie

Od poniedziałku 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r. faktury za wodę będą wystawiane w godzinach 7:30 - 10:00.

Po godzinie 10:00 możliwość pozostawienia stanu licznika. Faktury zostaną wystawione i wysłane w dniu następnym.

Za utrudnienia przepraszamy.

2021-07-23 14:10:50

Uwaga!

UWAGA!!!

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą internetową możliwe będzie wyłącznie do dnia 26 lipca 2021 r.