Aktualności

sortuj:

2023-05-26 20:40:48

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

2023-05-26 13:30:39

Życzenia z okazji Dnia Matki.

2023-05-25 10:44:48

Procedura postępowania w przypadku kontaktu wilk - człowiek.

W związku z rosnącym zasięgiem populacji wilków na obszarze Polski, umieszcamy w pliku PDF procedurę, dotycząca zachowania w przypadku napotkania tego zwierzęcia.

2023-05-24 13:52:03

Informacja o V Europejskim Dniu Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

2023-05-22 12:21:04

Komunikat odnośnie przerw w dostawach wody.

 Informujemy, że w dniu 23 maja 2023r. będzie przerwa w dostawie wody od godz 8:00 do 13:00 w miejscowości Wyśmierzyce ul. Mickiewicza.

2023-05-22 09:58:49

Zarządzenie Nr. 50/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Sołectwa Ulaski na Sołectwo Ulaski Grzmiąckie.

2023-05-18 13:30:32

Komunikat dotyczący wsparcia działań informacyjno - promocyjnych dotyczących etapu głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2023.

Szanowni Państwo!

Do 18 czerwca br. będzie trwało głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM 2023). W czwartej edycji pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało aż 335 pomysłów mieszkańców, w tym 36 z radomskiej puli podregionalnej. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

To my – mieszkańcy województwa mazowieckiego możemy zdecydować, które inicjatywy
są ważne dla naszego otoczenia i przyczynić się do ich realizacji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/. Jego wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca.

Zwracam się z prośbą o wsparcie działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zachęcam
do rozpropagowania informacji o trwającym głosowaniu w swoich społecznościach, wśród organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, w podległych instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych. Przekazuję dodatkowo materiały graficzne w postaci banerów, plakatów i ulotki do wykorzystania m.in. w mediach społecznościowych i na stronach internetowych. Państwa zaangażowanie na pewno przełoży się na większe zainteresowanie budżetem obywatelskim.

Jak głosować w BOM 2023?

Szczegółowe zasady oraz sposób głosowania znajdują się na dołączonej ulotce.

Projekty wybrane pod głosowanie w regionie radomskim

 • 9. Juwenalia Południowego Mazowsza UTW
 • 14. Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • 18. Festiwal Gier 2024
 • 34. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 77. Uwaga, dowiedz się, jak poprawić koncentrację i wydajność mózgu!
 • 116. Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+
 • 138. Zielona Czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu
 • 150. Roztańczony folklor Mazowsza
 • 154. BŁĘKITNO - ZIELONE MAZOWSZE, DOLINAMI RZEK REGIONU RADOMSKIEGO
 • 161. Aktywny Senior 55+
 • 180. Szydłowiecki Festiwal Rockowy im. Andrzeja Siewierskiego - Rock na zamku
 • 188. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu
 • 194. Rusz się w „Elektrowni”
 • 207. Wybiegaj zdrowie. Darmowe treningi i fizjoterapia dla mieszkańców Radomia
 • 215. Zręczne Asy II
 • 228. Koncerty gordonowskie dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia.
 • 229. „Ślachetne zdrowie” - czarnoleska tężnia solankowa
 • 249. 30:2 = matematyka, która ratuje życie
 • 250. Ratownik w każdym samochodzie
 • 251. Green Radom Festiwal
 • 254. Jarmark Kazimierzowski
 • 267. Jak się śmiać, to w Radomiu
 • 300. Piknik Historyczny
 • 328. Mazowiecki Anioł
 • 342. Warsztaty międzypokoleniowe aktywizujące seniorów z subregionu radomskiego
 • 345. Czas na wakacyjną przygodę
 • 385. Mazowieckie pamięta - rekonstrukcja bitwy w Dębowym Polu
 • 396. Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie radomskim)
 • 404. Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie radomskim)
 • 449. „ZDROWY RADOM –profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia”
 • 451. FREE(RA)DOM FESTIVAL - UWOLNIJ (SWOJĄ) NATURĘ
 • 462. MAZOWIECKI MARATON PIŁKARSKI
 • 478. Warsztaty edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN
 • 486. Profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym
 • 515. Przystanek relacje 3.0 - Radom
 • 522. Wodna wyprawa - Kajakowa Gra Terenowa
 1. projekty ogólnowojewódzkie

Wśród nich wiele inicjatyw o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, czy zdrowotnym, również z naszego regionu m.in.: utworzenie siłowni plenerowej przy SOSW
w Radomiu, organizacja widowiska muzycznego i pikniku historycznego - Radomski Czerwiec Wolności, koncert muzyki filmowej lub piknik w Iłży, a także zakup dwóch ambulansów typu
B i C dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

 

2023-05-17 14:20:10

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, iż ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu własności rolnej skarbu państw, pochodzącej z byłego Pańśtwowoego Funduszu Ziemi, położonej na terenie Gminy Wyśmierzyce, Powiat Białobrzeski, Woj. Mazowieckie.

Szczegóły dostępne w formacie PDF : 

2023-05-16 11:24:22

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Wyśmierzyce, dn. 16.05.2023 roku

 ROA.BR.0002.67.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  23.05.2023 o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.05.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Wystąpienie OSP Kożuchów i mieszkańców Kożuchowa.

6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

8. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

9. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie: wprowadzenia zmian  w budżecie Gminy na 2023 r..

b) w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2023 – 2025.

c) w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.  

d) w sprawie : podziału Gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

e) w sprawie : przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku

f) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji

g) w sprawie : ustalenia wysokości diety dla Sołtysów Gminy Wyśmierzyce oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.

13. Sprawy różne.     

14. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

2023-05-12 10:58:49

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących dokonania podziału sołectwa Ulaski i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

2023-05-12 08:32:22

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu z udziałem OSP i samorządów "Floriany"

 

2023-05-12 08:26:57

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej.

2023-05-11 10:47:06

Kondolencje dla Pani Haliny Badowskiej.

2023-05-10 14:25:50

Informacja o Dniach Kolbergowskich w Przysusze.

2023-05-09 13:02:55

Zawiadomienie o LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 09.05.2023 roku

 ROA.BR.0002.66.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  12.05.2023 o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : zmiany statutu Gminy Wyśmierzyce

d) w sprawie : podziału Sołectwa Ulaski obejmującego miejscowość: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie i utworzenie dwóch odrębnych sołectw: Sołectwa Ulaski Grzmiąckie i Sołectwa Ulaski Stamirowskie.

e) w sprawie : nadania statutu Sołectwa Ulaski Stamirowskie

f) w sprawie : nadania statutu Sołectwa Ulaski Grzmiąckie

4. Zamknięcie obrad LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

2023-05-05 14:09:33

Informacja o dopłatach do zbóż.

2023-05-04 07:42:35

Życzenia z okazji Dnia Świętego Floriana

2023-04-28 12:39:19

Komunikat !

Urząd Miejski
w Wyśmierzycach w dniu
2 maja 2023 r. jest nieczynny.

Dzień do odpracowania wyznaczony został na 20 maja 2023 r.

2023-04-28 09:23:52

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za włączenie się w promocję naboru kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki trzeci sektor. 17 kwietnia zakończyliśmy nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przed nami etap głosowania.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 kwietnia do 14 maja 2023 r. wyłącznie elektronicznie, przez system mrdpp.mazovia.pl. Głosowanie jest bezpłatne.

W imieniu Pana Marszałka uprzejmie proszę o opublikowanie na stronach internetowych Państwa urzędów oraz udostępnianie zaproszenia do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na VI kadencji wśród współpracujących z Państwem organizacji pozarządowych.

Z poważaniem

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sara Michalska

2023-04-26 13:55:57

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54 - Przymrozki stopnia I

2023-04-26 13:51:07

Komunikat o przerwie w dostawie wody.

W dniu 27.04.2023 r. w miejscowości Jabłonna ( Baraki) w godzinach od 8:00 do 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

2023-04-25 14:23:34

Komunikat o spotkaniu informacyjnym "Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach poddziałania 9.2.1

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z możliwościami aplikowania o środki unijne w planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin i miejsce realizacji
28 kwiecień 2023 roku (w godzinach 11.00 – 13.00)
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, III p., sala 310

Wojciech J. Jabłoński 
Główny Specjalista
 

Biuro Zarządzania Projektami
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

2023-04-25 14:09:40

Konsultacje projektu " Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego"

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego opracował projekt „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób
po 60 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2025. Warunkiem realizacji i finansowania powyższego programu będzie otrzymanie pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opracowywanie i realizacji oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa jest zadaniem własnym samorządu województwa. Ustawa przy tym wymaga, aby działania samorządu województwa następowały po konsultacji z właściwymi gminami i powiatami.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag i sugestii do załączonego projektu programu. Uwagi proszę przekazać w terminie do 8 maja 2023 r.
na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Gabrielą Kołodziej – pracownikiem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, e mail: gabriela.kolodziej@mazovia.pl, tel. 22 59 79 931.

Z poważaniem

Członek Zarządu

Województwa Mazowieckiego

Elżbieta Lanc

2023-04-21 10:14:12

Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Ulaski

                                                                                                          Wyśmierzyce, 21. 04. 2023

ROA.531.01.2023.MZ

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.0.40 t.j.), § 6 ust. 1  Statutu Gminy Wyśmierzyce (Uchwała XLIV/198/22 Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach z dnia 16.03.2022 roku) oraz Uchwały nr XI/39/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
w związku art. 47 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459, 830.) zawiadamiam, że w okresie od dnia 21 kwietnia 2023 roku do dnia 05 maja 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Ulaski w sprawie podziału Sołectwa Ulaski obejmującego miejscowość: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie i utworzenie dwóch odrębnych sołectw: Sołectwa Ulaski Grzmiąckie i Sołectwa Ulaski Stamirowskie.

2023-04-20 15:22:37

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2023-04-19 15:23:05

Komunikat o szczepieniach ochronnych ujętych w polskim Programie Szczepień Ochronnych.

2023-04-19 09:39:54

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę

2023-04-18 11:16:40

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej.

 

Wyśmierzyce, dn. 18.04.2023 roku

 ROA.BR.0002.65.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  25.04.2023 o godz. 8:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXV Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

6. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

7. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

8. Interpelacje Radnych.

9. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy Wyśmierzyce za rok 2022.

d) w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2023 roku.

e) w sprawie : ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodarku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa mieszkaniowego do dodatku mieszkaniowego 

11. Sprawy różne ( Sprawa Pani M.S).

12. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

 

2023-04-17 11:27:20

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

2023-04-14 14:36:23

Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Ulaski

Zarządzenie Nr 40/2023

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia 14.04.2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Ulaski obejmującego miejscowość: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie i utworzenie dwóch odrębnych sołectw: Sołectwa Ulaski Grzmiąckie i Sołectwa Ulaski Stamirowskie.

2023-04-13 15:03:07

Komunikat o webinarze dla rolników.

2023-04-11 14:58:48

Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023 - 2027.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi konsultacje mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do celów i działań realizowanych w ramach nowej LSR poprzez wypełnienie ankiety oraz fiszki projektowej.

 

Ankieta - https://forms.gle/cFCqbFmrs99KhXUB8

Ankieta (PDF) - https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ankieta-LGDZap_ostat.pdf

Karta pomysłu – fiszka projektowa (PDF) - https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Karta_pomyslu_LGDZap_ostat.pdf

 

Ankietę możecie Państwo wypełnić w formie elektronicznej jak i papierowej. Fiszkę projektową – w formie papierowej. Prosimy o dostarczenie w/w dokumentu do Biura LGD lub na nasz e-mail:

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

tel. 48 613 23 59

lgdzapilicze@poczta.onet.eu

www.zapilicze.pl

 

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

 

2023-04-11 09:04:19

Apel dotyczący niewypalania traw !

 

2023-04-11 08:58:07

Komunikat dotyczący programu "Czyste Powietrze".

" W ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od 19.08.2018r do 31.03.2023r. mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce złożyli 54 wnioski o dofinansowanie, zostało zawartych 39 umów, zostały zrealizowane 22 przedsięwzięcia.

Kwota wypłaconych dotacji to: 355749,77 zł "

2023-04-07 09:48:28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2023.

 

Zarządzenie nr 34/2023
Burmistrza Wyśmierzyc
z dnia 06 kwietnia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2023.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały
nr LX/259/22 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w  roku 2023”

§ 2.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 wybrano następującą ofertę:

l.p.

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych

środków publicznych

Ilość przyznanych punktów

( średnia)

1.

Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w roku 2023”.

Miejski Klub Sportowy

w Wyśmierzycach

ul. Batorego 35

26-811 Wyśmierzyce

 

 

25 000,00 zł

 

 

55

 


§3.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy.

§ 4.

Zarządzenie zamieszcza się :

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

§ 5.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                                                 Wojciech Sępioł