Akcja zbierania starych zdjęć Gminy Wyśmierzyce!

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Urząd Miejski w Wyśmierzycach ogłasza akcję zbierania starych zdjęć Gminy Wyśmierzyce!

Chcielibyśmy gorąco zachęcić wszystkich miłośników fotografii do wsparcia naszych działań naukowo-dydaktycznych poprzez przekazanie Urzędowi Miejskiemu w Wyśmierzycach i Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyśmierzycach starych, zniszczonych, czarno-białych, czy kolorowych zdjęć naszej gminy.

Nie chcemy pozbawiać Państwa wspomnień, a wszystkie przekazane zdjęcia po zeskanowaniu będą Państwu zwrócone. Chodzi nam o stworzenie galerii zdjęć, która wykorzystywana będzie przy różnych okazjach. Najlepiej byłoby dostarczyć już zeskanowane zdjęcia na jakimś nośniku danych, po przegraniu oczywiście oddamy. Naszą intencją jest stworzenie galerii, pokazanie jak wyglądało nasze miasto, nasza gmina w latach 40-tych, 50-tych czy w czasach przedwojennych.

Pozyskane zdjęcia będą wykorzystywane przez Bibliotekę przy organizacji wystaw czasowych oraz stałej wystawie prezentującej historię gminy, która zlokalizowana będzie w Urzędzie Miejskim. Celem naszej akcji jest m.in. zachęcanie mieszkańców do poznawania historii miasta.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspomożenia naszej inicjatywy!

Wszystkie osoby, które podzielą się dokumentacją fotograficzną proszone będą o podpisanie przygotowanego dokumentu z treścią: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie przekazanych przeze mnie zdjęć i wizerunku osób”. Dokument winien być opatrzony datą i czytelnym podpisem osoby przekazującej zdjęcia.