ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 26 października 2018 rok o godz. 08:00 w siedzibie Klubu Seniora w Wyśmierzycach, ul. Plac Wolności 11.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały:

         a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok.

    4. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.