„Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. mazowieckiego w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.

 

W Państwa województwie objętym wsparciem w związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

          Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do stałej współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

 

Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

·       bezpłatne wsparcie merytoryczne

·       pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych

·       dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

W załączeniu ulotka informacyjna oraz karta zgłoszenia do uzupełnienia pozwalająca na uczestnictwo w projekcie.

 

 

--

Z wyrazami szacunku,

Izabela Sokolewicz

tel.533 306 310

podlaskafederacja.pl

e-mail:  wspolpracangojst@gmail.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pozdrawiam,

Wojciech J. Jabłoński 
Główny Specjalista
 

Biuro Zarządzania Projektami
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

tel. kom. 602 512 657

e-mail: wjablonski@cofund.org.pl

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1KNicg2R0fHed1YgT3t6_lSI42XuJL4kl&revid=0By3IhRhNPZlfeEt0L1pKMlNFRVArTi82ZkNCM0tCMmVtV2xvPQ

 

www.cofund.org.pl | www.mowes.pl

www.facebook.com/FunduszWspolpracy 

 

Centrum Inkubacji i Rozwoju w Radomiu

ul. 25 Czerwca 45, 26-600 Radom    


/htm/a/Karta-zgloszenia.pdf

/htm/a/Regulamin_rekrutacji_2-9.docx

/htm/a/Ulotka-informacyjna.pdf