Aktualności - 9

sortuj:

2019-10-14 11:17:32

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów prywatnych niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o Lasach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zmianami), Burmistrz Wyśmierzyc zawiadamia, że w dniach od 14 października 2019r do 13 grudnia 2019r w budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach w (pok. 211 w godzinach pracy urzędu) zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie obrębu Wyśmierzyc.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Informuję jednocześnie, że w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do 13.11.2019r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia  i wnioski w sprawie planu, na piśmie do Starosty Białobrzeskiego za pośrednictwem Burmistrza Wyśmierzyc z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia numeru nieruchomości, której uwagą dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Białobrzeski

 

Burmistrz Wyśmierzyc

Wojciech Sępioł

2019-10-11 06:27:49

Zawiadomienie o Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 16 października 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-10-10 13:03:41

Zawiadomienie o Komisji Budżetu i Finansów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 października 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-10-10 13:00:19

Zawiadomienie o XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 17 października 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-10-10 12:56:59

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 17 października 2019 roku o godz. 16:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-10-10 12:33:08

Informacja dotycząca zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

20191010142950 00001

2019-10-09 12:34:08

INFORMACJA W ZAKRESIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

foliaBurmistrz Wyśmierzyc informuje, że Urząd Miejski w Wyśmierzycach prowadzi rozpoznanie w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

2019-10-09 07:46:05

ZAPROSZENIE

W związku z wykonywanymi przez powiat zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym w zakresie zdrowia, Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul oraz Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszają w dniu 18 października 2019 r. w godz. 9:00 - 15:00 do odwiedzenia stanowiska NFZ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach pl. Zygmunta Starego 9.

Szczegóły w zalącznikach:

2019-10-07 08:05:38

Kraina Świętego Mikołaja

Gmina Wyśmierzyce przystąpiła do ,,Projektu dofinansowania kosztów przyjazdu rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku w celu wyrównania szans w dostępie do atrakcji zimowych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze zróżnicowanych społeczności lokalnych". Gmina w ramach tego uzyskała 80 biletów wstępu do Parku Rozrywki Dwór Kołacinek dzieci w wieku od 3 do 16 lat o łącznej wartości
2 640,00 zł. Bilety do wykorzystania w terminie od 15.11.2019 r. do 19.12.2019 r.

we

2019-10-03 13:22:38

Ogłoszenie o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Kostrzyn

 ogłoszenieSzanowni Państwo,
Starosta Białobrzeski wydał decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Kostrzyn.
Decyzja w załączniku

2019-10-03 05:58:16

Tak się bawiliśmy ...

W dniu 29 września 2019 roku w Parku Miejskim w Wyśmierzycach w ramach wydarzenia pn: „Bezpiecznie wracamy do szkoły” mieliśmy możliwość przygotować dzieci i przypomnieć im podstawowe zasady ruchu drogowego. Dzięki zaangażowaniu Policjantów z Komendy Powiatowej w Białobrzegach każdy uczestnik pikniku mógł porozmawiać o niebezpieczeństwach związanych m.in. ze wzmożonym ruchem na drogach po okresie wakacyjnym oraz powrotem dzieci i młodzieży do środowiska szkolnego. Nie bez znaczenia był fakt wydawania najmłodszym uczestnikom pikniku elementów odblaskowych – opasek i zawieszek. Będą bardziej widoczni na drodze po zmierzchu idąc po jezdni lub po poboczu.

2019-10-03 05:38:35

Dofinansowanie zadania pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kostrzynie"

W dniu 12.09.2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzynie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kostrzynie" Kwota dofinansowania wynosi 349 200,00 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw w warszawie 

2019-10-02 12:38:35

Dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

W dniu 15.07.2019 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”. Kwota dofinansowania wynosi 21 000,00 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw w warszawie

2019-10-02 09:42:16

Ogłoszenie o konkursie

 

 Szanowni Państwo,

Burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o tematyce „Gmina Wyśmierzyce w czterech porach roku - Jesień – Zima”.

Konkurs będzie trwał od 1 października do 31 grudnia 2019 r. Jest skierowany do wszystkich osób w wieku od lat 7, którym Gmina Wyśmierzyce jest szczególnie bliska.

Celem konkursu jest wykonanie prac obejmujących: opowiadania, legendy, wiersze, eseje, prace plastyczne, rzeźby, zdjęcia, których tematyka będzie związana z Wyśmierzycami w okresie jesienno - zimowym.

Prace, które zostaną wybrane przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, a ich autorzy otrzymają nagrody.

Czekamy na Wasze prace !

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

2019-10-02 06:43:54

Ogłoszenie

Nowy Dokument programu Microsoft Office Publisher1

2019-10-02 06:19:41

Ogłoszenie

20191002081734 00001

2019-10-01 13:14:25

Ogłoszenie

ogłoszenie   Szanowni Państwo!

Informujemy, że Fundacja Civis Polonus prowadzi NABÓR RADNYCH DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji, które odbędą się w:

  • Siedlcach - 3 października,godzina 15:30
  • Radomiu - 8 października,godzina 15:30 
  • Ciechanowie - 9 października,godzina 15:30
  • Płocku - 10 października,godzina 15:30
  • Ostrołęce - 11 października,godzina 15:30

(szczegóły w załączonej informacji) 

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu informacyjnym, mailem na adres:   sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl w terminie do 5 dni przed spotkaniem. W tytule maila prosimy podać datę i miejsce spotkania oraz imię i nazwisko.   

Więcej informacji na temat projektu i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
civispolonus.org.pl

sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl
tel. 22 827 52 49, 509 725 536

Wojciech Olszewski
Civis Polonus

Rekrutacja

Klauzula informacyjna

2019-09-23 14:23:17

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2019 roku o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adam Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-09-23 14:19:23

ZAWIADOMIENIE O XII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 25 września 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-09-23 14:17:51

ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 września 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2019-09-20 12:03:26

Gminny festyn ,,Bezpieczna droga do szkoły"

Bez tytułu

2019-09-18 07:03:46

Ogłoszenie

animacja 185x185 2   Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości.

2019-09-16 12:43:20

Gala podsumowująca VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna" za nami

24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Skarżycach miała miejsce uroczysta gala podsumowująca VII edycję, organizowanego wspólnie z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela", ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Podczas spotkania kończącego tegoroczną edycję konkursu laureaci i wyróżnieni otrzymali zasłużone nagrody, w tym niezwykły kalendarz na rok 2020, w którym zamieszonych zostało 12 zwycięskich prac (każda z nich przypisana została do jednego miesiąca).

2019-09-12 12:41:22

ZAPROSZENIE

PAD Białobrzegi

2019-09-12 10:05:12

Ogłoszenie

Ulotka Damian

2019-09-11 08:23:44

Koncert Wiosennego Czarowania

Plakat WCZ 2019 Wyśmierzyce

2019-09-11 06:23:12

Ogłoszenie o konkursie plastycznym

 2015 11 konkurs na kartkeSzanowni Państwo,

Burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną gminy Wyśmierzyce.

2019-09-10 06:04:46

Wiosenne Czarowanie przez cały rok

0ce9343c32bb858df83c4165f683d8512c3086fd.jpeg6 września 2019 roku w placówkach oświatowych gminy Wyśmierzyce odbyły się spotkania przygotowujące dzieci i młodzież szkolną do samodzielnej realizacji Koncertu Wiosennego Czarowania w dniu 28 września 2019 roku na terenie miasta Wyśmierzyce.

2019-09-06 10:38:20

Szkolenie - Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego

plakat A2W1

2019-09-02 12:34:15

Ogłoszenie

KONKURS

Regulamin Konkursu

2019-08-30 12:51:37

DOWÓZ DZIECI

Autobus1Nowe rozkłady jazdy autobusów szkolnych do pobrania w formacie PDF:

Rozkład jazdy autobusu szkolnego rok szkolny 2019/2020

Rozkład jazdy autobusu PKS Grójec w 2019

2019-08-29 11:46:37

Ogłoszenie

ogłoszenie


W związku z panującymi upałami Urząd Miejski w Wyśmierzycach w dniu 29 sierpnia 2019 r. jest czynny do godz. 14:00..

2019-08-28 09:32:53

Ogłoszenie

Bez tytułu

2019-08-27 11:13:58

Narodowe Czytanie

20190827131122 00001

.

2019-08-27 11:10:09

II Ogólnopolskie Święto ,,Wdzięczni polskiej wsi"

plakat glowny 1134z1600