Aktualności - 8

sortuj:

2022-09-06 08:35:39

Informacja o zamknięciu Drogi Powiatowej

                                                                                  

2022-09-05 10:39:58

Zapewnienie dostępu do wiedzy - Sigma

2022-08-31 13:30:05

Lekcja o Funduszach Europejskich

1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

 

„Lekcja o Funduszach Europejskich” skierowana jest do szkół Polski Wschodniej. Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością). Dotychczas projekt był realizowany na terenie 5-ciu województw Polski Wschodniej, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz dotychczasowych województw do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

 

- Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą  w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom  rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez gry i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

 

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: gry planszowe, broszury, upominki dla uczniów, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

 

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

2022-08-30 11:33:19

Dyżury pracownika ODR

Informujemy, że w poniedziałek 05.09.2022 r. oraz 12.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach nie odbędą się dyżury pracownika ODR - Kamila Munika, ze względu na jego urlop.

2022-08-23 12:22:45

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

 

Wyśmierzyce, dn. 22 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.11.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.08.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Domu Seniora w Wyśmierzycach ul. Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 17 II 2022 r.

4. Przeprowadzenie dyskusji na temat zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 r. jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce-Paprotno-Olszowa na odcinku „od skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w miejscowości Paprotno do skrzyżowania z drogą krajową".

5. Przygotowanie odpowiedzi na Pismo od Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie obrad Komisji Budżetu i Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów     

                                                                                                                                                                                  Andrzej Jastrzębski              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2022-08-23 09:14:24

II Zawody Spławikowe

2022-08-19 14:43:45

Zmiana Godzin Pracy Urzędu

KOMUNIKAT !

 

W ZWIAZKU Z WYSOKIMI TEMPERATURAMI URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH W DNIACH 22.08.2022 – 26.08.2022 BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 6:00 – 14:00.

2022-08-19 10:26:11

Zaproszenie

2022-08-17 14:42:27

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 17 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.52.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  24.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora, Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

        1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

        2. Przyjęcie porządku obrad LII Sesji Rady Miejskiej.

       3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

      4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia    08 lipca 2022 roku ( protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. .213).

     5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

    6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

   7. Wnioski radnych i odpowiedzi Burmistrza.

   8. Interpelacje radnych.

  9. Zapytania Sołtysów i odpowiedzi Burmistrza.

 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 a) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2022 roku.

b) w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

c) w sprawie : powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  gminnego.

11. Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

4. a/a.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

2022-08-12 10:45:13

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Pragniemy poinformować że transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z przyczyn technicznych nie będzie realizowana w dniu dzisiejszym. 

Edit : Nagranie z Sesji jest już dostępne pod linkiem : https://wysmierzyce.wideosesja.pl/li-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-wysmierzycach-12-08-2022-r/

2022-08-08 14:11:20

Zawiadomienie o LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Wyśmierzyce, dn. 08.08.2022 roku

 ROA.BR.0002.51.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  12.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11 w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

 1. Zamknięcie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Stanisław Podpora

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

 

 

2022-08-08 11:54:31

OGŁOSZENIE

2022-08-08 10:51:10

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pracy w punkcie zbierania odpadów w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa mieszkańców gminy Wyśmierzyce w zakresie:
 • przyjmowania posegregowanych odpadów w punkcie zbierania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 • weryfikacji pochodzenia odpadów, potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (ostatnia rata),
 • udzielania informacji, wskazywanie pojemników,
 • zgłaszania do UM w Wyśmierzycach wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 • otwierania i zamykania bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 1. Przygotowanie odpadów do transportu.
 2. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszeniu terenu zielonego, odśnieżaniu oraz utrzymywaniu
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-08 10:50:09

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pielęgnacji boiska sportowego
w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

Pielęgnacja zieleni murawy piłkarskiej i zieleni przystadionowej,

Kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych,

Sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych,

Wykonywanie drobnych napraw,

Pomoc w organizacji wydarzeń sportowych.

 

Wymagania:

Dyspozycyjność, sumienność, obowiązkowość,

Umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych np. kosiarki, podkaszarki.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-04 14:44:47

Komunikat

2022-07-29 08:27:00

OGŁOSZENIE

2022-07-28 07:52:59

Dofinansowanie zadania pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

W dniu 25.07.2022 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”.

Kwota dofinansowania wynosi: 22 528,80 zł.

 

2022-07-27 12:50:20

Zaproszenie

Zaproszenie

 

Zapraszam wszystkim rodziców naszych obecnych i przyszłych przedszkolaków na spotkanie 5 sierpnia (piątek) o godz. 11:00
w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 4.

Celem spotkania będzie omówienie kwestii zamieszczonych w petycji od rodziców, która wpłynęła do Burmistrza Wyśmierzyc. Podczas rozmów będą obecni również przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole.

 

Katarzyna Centka
dyrektor Przedszkola
Przyjaciół Kubusia Puchatka
w Wyśmierzycach

2022-07-27 11:23:43

Apel Zrzeszenia Producentów Papryki RP

 

Słowików, 11 lipca 2022 r.

APEL

 

Producenci papryki z polskiego zagłębia paprykowego z powiatu: przysuskiego, radomskiego, białobrzeskiego zwracają się do dystrybutorów, firm skupowych, sieci handlowych oraz klientów detalicznych, którym nieobojętna jest najwyższa jakość uprawianych  w Polsce  warzyw

 

11 lipca 2022 roku z inicjatywy producentów papryki odbyło się, zorganizowane przez Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej w CDiPR w Słowikowie koło Przytyka, spotkanie rolników - producentów warzyw ciepłolubnych z przedstawicielami handlu hurtowego papryką uprawianą na Południu Mazowsza. Spotkanie dotyczyło wzajemnego poszanowania pracy, nakładów oraz wskazania minimalnej ceny opłacalności produkcji, a następnie wspólnego działania przeciw jawnemu obniżaniu ceny sprzedaży poniżej kosztów produkcji papryki i innych warzyw ciepłolubnych.

Bezpodstawne obniżanie cen sprzedaży poniżej kosztów jej uprawy powoduje, że dalsza hodowla papryki stała się nieopłacalna. Nie może być tak, że producent dobrej jakości warzyw staje się niewolnikiem we własnym gospodarstwie oraz zakładnikiem partykularnych interesów sieci handlowych. Przedstawiona kalkulacja minimalnej ceny dla producenta na poziomie 4,5 zł/kg w szczycie sezonu, mając na uwadze  niebagatelny wzrost kosztów produkcji, nie jest w żaden sposób przeszacowana. Taka cena to niezbędne minimum aby produkcja papryki przetrwała na Południu Mazowsza. Niezbędne minimum aby polski konsument nie był skazany w kolejnych latach na zakupy o wiele droższej zagranicznej papryki.  Warto wyraźnie powiedzieć, że niższa cena oferowana rolnikowi wbrew jego woli jest oszustwem rynkowym, sprzedażą poniżej kosztów produkcji. Takie działenie będzie nosić znamiona nieuczciwej konkurencji, bądź dumpingowej interwencji na rynku sezonowym, co z gruntu powinno być piętnowane i karane przez polskie instytucje chroniące konsumenta i dbające o prawidłowość działania rynku. Zdajemy sobie sprawę, że wolny rynek nie znosi próżni i w miejsce naszego, najwyższej jakości produktu zostaje sprowadzony asortyment z Holandii, Hiszpanii, Turcji, Maroko, Włoch  lub innych kierunków importu. Jesteśmy przekonani, że gdy polscy producenci papryki zbankrutują  w ich miejsce nie pojawią się kolejne polskie gospodarstwa uprawiające warzywa ciepłolubne. Do tego rodzaju uprawy potrzeba jest mnóstwa DOŚWIADCZENIA, WIEDZY, INWESTYCJI, a na dodatek PASJI i SERCA.  Po  brutalnym ataku na uprawę papryki związanym z zaniżaniem ceny nie znajdą się już kolejne gospodarstwa zdecydowane na tak wyspecjalizowaną i wymagającą w polskich warunkach uprawę

Szumnie głoszone hasło „OD POLA DO STOŁU”, „SKRÓCENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW” są niczym jeśli nie zadbacie o lokalnych polskich producentów zdrowej żywności. Warto żeby ten przekaz trafił do wszystkich adresatów apelu. Od odbiorców hurtowych,  do detalistów i aż do każdego polskiego domu. Szczególnie do domów KONSUMENTÓW, bo producenci tę wiedzę mają. Oczywiście można się obrażać, rozpoczynać import na masowa skalę, ale ani ten towar nie będzie lepszy, ani, po chwilowej  wyniszczającej  i cwaniackiej promocji, tańszy dla polskiego konsumenta. Po zdziesiątkowaniu polskiej produkcji i polskich rolników uprawiających paprykę i polskie warzywa ciepłolubne – produkt importowany nigdy nie będzie tańszy niż lokalny. Upadek tej gałęzi rolnictwa – uprawy warzyw ciepłolubnych pod osłonami – bo dotyczy to nie tylko papryki, ale i fasolki, ogórków, pomidorów cukinii, bakłażanów oraz pozostałych warzyw ciepłolubnych – to likwidacja dobrego polskiego produktu, a także podcięcie podstaw bytu tysięcy rodzin utrzymujących się z tej działalności rolniczej. Nikt w Europie  nie produkuje taniej papryki i innych warzyw niż my rolnicy na Południu Mazowsza.  Naszą paprykę  uprawianą  w gruncie cechują  wyjątkowe walory smakowe.

Sposób wykorzystywania przez rynkowych potentatów dominującej roli na rynku (rola określona w art. 4 pkt 10 Ustawy o ochronie  konkurencji i konsumenta) nosi już znamiona jego nadużywania i wyraźnie łamie art. 9 w/w Ustawy, co musi stać się powodem zainteresowania wielu instytucji chroniących rynek, ale i interes Państwa Polskiego, z uwagi na niszczenie dużej gałęzi polskiego rolnictwa.

Nie przyjmujemy do wiadomości manipulacji sloganem, że to „rynek” kształtuje cenę.  Nie! To Państwo (po raz kolejny przywołajmy art. 9 wspomnianej ustawy),  tworząc swoistego rodzaju negatywną licytację, spekulując wielkimi zamówieniami; to Państwo, ograniczający dostęp do rynku hurtowego niepokornych producentów i doprowadzający do sytuacji aż „z proszącej pozycji kolan”, złamią się i przystaną na niegodne warunki; to Państwo, wykorzystując okoliczności handlu produktem sezonowym potrzebującym specjalnego przechowywania, niedostępnych finansowo dla zwykłych, rodzinnych producentów, wykorzystują wszelkie argumenty by dostosować wszystkie okoliczności do swojej, wcześniej ustalonej ceny, nie patrząc na rzeczywistą wartość nakładów i koszt produktu końcowego u polskiego producenta papryki, to Państwo tę cenę kreują!

Niniejszy apel kierujemy do wszystkich podmiotów uczestniczących w produkcji, przechowywaniu i handlu polską papryką, owocami i warzywami. Siądźmy razem do stołu negocjacyjnego i w otwarty sposób podajmy swoje argumenty. Zakończmy negatywną karuzelę cenową. I jeśli w kolejnych latach, na polskich stołach ma pojawiać się polska papryka, to zrozummy wspólny interes. Bo żeby konsument mógł kupić polską najlepszą  paprykę, ktoś musi ją wyhodować, a ujemna presja cenowa spowoduje nie dające się już odwrócić tendencje utraty jakości oraz likwidację produkcji ze względu na brak opłacalności. W ten sposób ani klient detaliczny ani handlowcy, ani producenci nie będą usatysfakcjonowani. Pamiętajmy, nie tak dawno ten typ produktu i sposób jego produkowania umożliwił poprawę bytu wielu rodzin, ale też powstało przy tym wiele pięknie rozwijających się interesów. Niech chciwość i zachłanność nie zgubią tego co może dalej się rozwijać i przynosić godziwe dochody. Potrzeba mądrego dialogu.

 

 

Do apelu załączamy pismo petycji o nie zaniżanie cen z dnia 3 lipca b.r., przyjętej 11 lipca b.r., wraz z podpisami producentów.

 

 

                                                                                  Zarząd Zrzeszenia, producenci zrzeszeni
i niezrzeszeni, zrzeszeni dystrybutorzy.

 

2022-07-26 16:54:16

UWAGA! OSZUSTWO!

UWAGA! OSZUŚCI PRÓBUJĄ WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE NA REMONT PRZEDSZKOLA!

Uprzejmie informujemy, że ani Urząd Miejski w Wyśmierzycach ani Przedszkole Przyjaciół Kubusia Puchatka w Wyśmierzycach nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy na remont. Osoby dzwoniące z nr 512 924 732 to próba oszustwa. Prosimy o zachowanie czujności!

2022-07-26 10:03:00

Godzina W

Szanowni Mieszkańcy,

 

 

oddamy hołd i uczcijmy pamięć bohaterskich żołnierzy oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

 

W dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną, na terenie naszej Gminy syreny alarmowe.
Sygnały alarmowe uruchomione zostaną przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.

 

Zatrzymajmy się, pochylmy głowy, oddajmy hołd….

2022-07-22 13:50:18

OGŁOSZENIE III OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWW2022/01

OGŁOSZENIE

III OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr OWW2022/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.
świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP

2022-07-22 12:07:29

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Burmistrz Wyśmierzyc informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach mają obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce, tj. sprawdzenia umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Kontrole rozpoczną się w sierpniu 2022r.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1, art.9u Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz 1297)

2022-07-22 09:33:49

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej naszej gminy.

2022-07-22 09:16:39

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Wyśmierzycach uprzejmie informuje, że w dniach od 25 lipca do 29 lipca odbiór nieczystości płynnych będzie realizowany w godzinach 08:00 - 20:00

2022-07-20 14:36:40

Wyśmierzyce dla najmłodszych

2022-07-19 14:22:33

Ogłoszenie o PSZOK w Wyśmierzycach

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że PSZOK w Wyśmierzycach przyjmuje wyłącznie: opony, popioły, elektrośmieci i gruz.

Odpady tych frakcji można pozostawić na PSZOK po okazaniu ostatniego ważnego dowodu opłaty za odpady komunalne.

 

Pozostałe posegregowane odpady komunalne są na bieżąco odbierane przez firmę w terminach określonych
w harmonogramie odbioru śmieci.

2022-07-19 14:09:04

Dotacja od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 30 000,00 zł od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach zakupiliśmy sprzęt elektroniczny i sprzęt sportowo – rekreacyjny celem wyposażenia klasopracowni.

20 000,00 zł przypadło szkole w Wyśmierzycach,
10 000,00 zł szkole w Kostrzynie

Zakupy już wypróbowane, okazały się strzałem w dziesiątkę!

2022-07-19 09:08:34

Zezwolenie na utrzymanie psa razy uznanej za agresywną

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r (tj. Dz.U.z 2013 r., poz 856 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 IV 2003 roku (Dz.U. Nr 77 poz 687), obliguje mieszkańców Polski do zgłoszenia do Urzędu Gminy/Urzędu Miejskiego - według planowanego miejsca utrzymywania psów - posiadania psów 11 ras uznanch za agresywne. Zgłoszeniu podlegają następujące rasy :

- Amerykański Pit Bull Terrier

- Pies z Majorki

- Buldog amerykański 

- Dog argeńtyński

- Pies kanaryjski

- Tosa Inu

- Rottweiler

- Akbash dog

- Anatolian karabash

- Moskiewski stróżujący 

- Owczarek kaukaski

Wszyscy mieszkańcy, posiadający psy, z wyżej wymienionych ras, proszeni są o pobranie wniosku o zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (można to zrobić albo w Urzędzie Miejskim albo pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej - zakładki "załatw Sprawę"), następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 82 zł wpłaconej na rachunek Gminy Wyśmierzyce. Jest to opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji, na wydanie decyzji Urząd ma 30 dni.

2022-07-18 15:10:08

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, w związku z urlopem Burmistrza Wyśmierzyc Pana Wojciecha Sępioła w dniach od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r., interesantów będzie przyjmować Zastępca Burmistrza Pani Małgorzata Zajączkowska.

2022-07-12 12:44:26

Zawiadomienie o L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 12.07.2022 roku

 ROA.BR.0002.50.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję L Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  15.07.2022 o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 1. Zamknięcie obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Więckowski

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

 

2022-07-08 12:16:12

Wyśmierzyce Budowa Gazociągu

Wyśmierzyce Budowa Gazociągu

2022-07-04 13:52:24

Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

2022-06-29 08:54:19

„Pomoc klęskowa” za 2021 rok tylko do końca czerwca

 

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. kończy się czas na ubieganie się o wsparcie przez rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Więcej informacji oraz formularze wniosku - https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

2022-06-27 11:06:43

OGŁOSZENIE