Aktualności - 7

sortuj:
OGŁOSZENIE

2020-02-25 08:50:30

Ogłoszenie

ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

2020-02-25 08:48:05

Informacja

  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2019 roku do biura LGD „Zapilicze” wpłynęło łącznie 118 wniosków aplikacyjnych. Do realizacji zostało wybranych 99 operacji, z czego rozliczono 64 operacje na łączną kwotę 2 714 332,96 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projektów grantowych.

2020-02-24 13:23:56

ZAPROSZENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

20200224152159 00001

2020-02-24 13:12:17

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 27 lutego 2020 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

OGŁOSZENIE

2020-02-24 08:01:10

Ogłoszenie

20200224095823 00001

OGŁOSZENIE

2020-02-21 11:38:52

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz  Wyśmierzyc

ogłasza

konkurs plastyczny na wielkanocną kartkę świąteczną gminy Wyśmierzyce

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną gminy Wyśmierzyce. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów, którzy uczęszczają
do przedszkola i szkół na terenie gminy Wyśmierzyce i lubią rysować, malować czy wycinać.  Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych, których tematyka będzie związana
z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Prace, które zostaną wybrane przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Najlepsza praca zostanie wydana w formie kartki świątecznej, która będzie wysłana wraz
z życzeniami świątecznymi do partnerów naszej gminy, instytucji i osób prywatnych.

Czekamy na Wasze prace !

 

 

OGŁOSZENIE

2020-02-20 11:41:10

Ogłoszenie

bannery www agro20 970X200

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do odwiedzenia XIII edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2020, które odbędą się w dniach 29 lutego- 1 marca 2020 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

AGRO-PARK to impreza, która od lat z sukcesem integruje środowisko rolnicze,  zaskakuje imponującą ekspozycją i przyciąga tysiące zwiedzających.

Wstęp na Targi jest bezpłatny! Dofinansowanie przyjazdu dla GRUP ZOORGANIZOWANYCH!

Pozdrawiam

Sandra Górzyńska

Marketing Manager

email s.gorzynska@targi.lublin.pl tel. 81 458 15 39

www.targi.lublin.pl | Facebook Targi Lublin

Targi Lublin S.A.

  1. Dworcowa 11, 20-406 Lublin | tel. +48 81 458 15 11 fax +48 81 458 15 02

NIP: PL 946-21-83-910 | REGON: 431097230

Sąd Rejonowy Lublin -- Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000061116 Kapitał zakładowy: 49.067.000 zł

plakat agro20 A3

OGŁOSZENIE

2020-02-19 11:45:56

Ogłoszenie

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF 

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej
lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji
(do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (do 5 pkt).

Z poważaniem

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

2020-02-19 10:23:56

Przedłużenie terminu zgłaszania zbiorników bezodpływowych

uwagawazneGmina Wyśmierzyce przedłuża termin zgłaszania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Osteteczny termin na  w/w zgłoszenie upływa 15 marca 2020 roku.

 Druki zgłoszenia dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, na stronie internetowej www.wysmierzyce.pl w zakładce: Gospodarka odpadami.

Wypełnione druki prosimy składać do sołtysów, do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach (pokój nr  211) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce.

Podstawa prawna:  art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.).

2020-02-19 10:19:00

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

uwagawazneUrząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

 Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Wyśmierzyc zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396)

OGŁOSZENIE

2020-02-18 09:08:24

Ogłoszenie

ferie zimowe

OGŁOSZENIE

dla rodziców dzieci powracających z zimowiska w Białym Dunajcu

POWRÓT: Data i godzina: 19.02.2020 r. 14:30. Miejsce zbiórki: ul. Kościelna 7, 26-811 Wyśmierzyce, parking pod plebanią.

2020-02-17 09:02:56

Udane sportowe ferie

ferie zimoweW dniach 10-14 luty 2020 roku, odbył się cykl zawodów Sportowa Zima 2020. Uczestniczyło w nich 116 osób w wieku 5-45 lat, w tym 18 mieszkańców okolicznych gmin. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Odbyły się turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej oraz turniej gier i zabaw dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy, które osobiście wręczał Burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł. Zawody prowadził i sędziował gminny koordynator sportu Piotr Lewecki, przy pomocy nauczycieli wf- Justyny Kostrzewskiej i Szymona Gacy.

OGŁOSZENIE

2020-02-11 10:49:17

Ogłoszenie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112, dostępną dla wszystkich obywateli.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia  możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

        Informuję, że wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji z zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

 

2020-02-10 15:03:42

Ostrzeżenie meteorologiczne 10.02.2020 r.

uwagawazneW załączniku aktualne ostrzeżenie meteorologiczne:
- Ostrzeżenie meteorologiczne

OGŁOSZENIE

2020-02-10 13:42:12

Ogłoszenie

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

 Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

OGŁOSZENIE

2020-02-06 13:54:02

Ogłoszenie

ferie zimowe

OGŁOSZENIE

dla rodziców dzieci wyjeżdżających na zimowisko do Białego Dunajca

WYJAZD: Data i godzina: 10.02.2020 07:30 Miejsce zbiórki: ul. Kościelna 7, 26-811 Wyśmierzyce, parking przy kościele, pod plebanią.

 

POWRÓT: Informacja transportowa dotycząca godziny powrotu zostanie przesłana  ok. 5 dni przed zakończeniem turnusu.

2020-02-06 09:18:17

ZAPROSZENIE

20200206111650 00001

2020-01-31 10:57:55

Harmonogram odbioru odpadów - 2020

OGŁOSZENIE

2020-01-28 07:31:44

Ogłoszenie

Plakat

2020-01-24 11:10:09

Informacje dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań wspierających rozwój gospodarczy regionu realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym też zakresie na szczeblu samorządu prowadzona jest współpraca
i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych  i prywatnych z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

2020-01-24 10:02:04

Zawiadomienie o XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-01-24 06:43:21

Dzieci uczą rodziców

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia filmu "Bezpieczeństwo dzieci - 10 porad policjanta":

Link do filmu

2020-01-23 11:38:54

ZAPROSZENIE

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

2020-01-22 11:16:40

ZIMOWISKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WYŚMIERZYCE

ferie zimowe

Szanowni Państwo !
Przedstawiamy dwie propozycje możliwości skorzystania przez dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy z wypoczynku zimowego:
- Biały Dunajec (woj. małopolskie),
- Tleń („perła Borów Tucholskich”).

2020-01-22 07:58:57

AZBEST 2020

ogłoszenieUrząd Miejski w Wyśmierzycach przyjmuje wnioski na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2020 roku. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszeni są o złożenie wniosku w pokoju nr 211. Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną (wydruk lub przesłane na adres e-mail: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl). Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (pok. 211) lub na stronie internetowej www.bip.wysmierzyce.pl

 

2020-01-20 15:55:02

Ogłoszenie

20200120175355 00001

2020-01-16 14:02:03

Informacja dla przedsiębiorców

20200116155421 00001

2020-01-15 12:32:46

ZAPROSZENIE

WZN

2020-01-15 07:00:03

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-01-13 06:53:36

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adam Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-01-09 07:42:06

Informacja dla hodowców drobiu !!!

20200109093411 00001

 

2020-01-09 07:26:27

Informacja

20200109091511 00001

2020-01-08 08:59:05

,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kostrzynie”

,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kostrzynie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.gov.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 349 200,00 zł”.
hfg

2019-12-30 11:31:37

Ostrzeżenie! Marznące opady

2019-12-30 10:12:47

Rozkład godzin pracy aptek w 2020 roku

20191230120941 00001