Aktualności - 7

sortuj:

2022-11-08 08:13:50

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 08.11.2022 roku

 ROA.BR.0002.57.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  15.11.2022 o godz. 8:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LVII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego.).

4. Spotkanie z przedstawicielstwem Nadleśnictwa Grójec.

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Informacje o stawkach podatków i opłat na 2023 r.

9. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku.

c) w sprawie : utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2023 roku.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  Stanisław Podpora

 

2022-11-03 11:04:01

„Droga do nowej siebie" – bezpłatny warsztat psychologiczny dla migrantek z Ukrainy w Warszawie // «Шлях до нової я» - безкоштовний психологічний семінар для жінок-мігранток з України у Варшаві

Fundacja ADRA Polska i platforma GiveAndGetHelp.com zapraszają kobiety, które uciekły przed wojną w Ukrainie na bezpłatny, całodniowy warsztat psychologiczny, który odbędzie się dzięki dofinansowaniu z DNB Bank Polska 3 i 6 listopada w Warszawie.

Celem warsztatu zatytułowanego „Droga do nowej siebie" jest wsparcie kobiet w poradzeniu sobie z traumą wojenną, powrót do równowagi psychicznej i bycia „tu i teraz” oraz edukacja i wsparcie w odzyskaniu sił psychicznych w realizacji bieżących i przyszłych wyzwań. Warsztat poprowadzą pochodzące z Ukrainy psycholożki Roksana Korulczyk i Yulia Kozhemyakina z platformy HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com, zapewniającej bezpłatne wsparcie psychologiczne i informacyjne przymusowym migrantom z Ukrainy.

Jednodniowy warsztat odbędzie się dwukrotnie, 3 i 6 listopada w Warszawie w godzinach 9:00 do 17:00 w Centrum Integracyjnym dla Cudzoziemców (CIC) w Warszawie zlokalizowanym przy Al. Szucha 11b lok 1, prowadzonym przez Fundację ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE.

Po warsztacie prowadzące będą dostępne przez 1,5 godziny na krótkie, bezpłatne konsultacje psychologiczne dla zainteresowanych, będzie możliwość późniejszej kontynuacji tych konsultacji w formie telefonicznej (również bezpłatnie).

– Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Droga do nowej siebie". Są one skierowane do kobiet pragnących uwolnić się od ciężkiego emocjonalnego bagażu, chcących zrozumieć, przez jaki etap życia teraz przechodzą i jak mogą sobie pomóc w sposób praktyczny. Będziemy między innymi pracować na własnych zasobach, budować wewnętrzne poczucie stabilności, zdolność samoregulacji emocji i pewność siebie, które zaprocentują w codziennym życiu naszych uczestniczek, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z wojną i migracją – zachęca psycholog Roksana Korulczyk z Fundacji ADRA Polska, współprowadząca warsztaty.

Zapisy na warsztat przyjmowane są za pośrednictwem linka, maila i telefonu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZP-73qDseU-pZfvtn1SE2Y2Zy-EuJ1ZLuL49N3mrp5pUQkY4TzZPRTI3UEFJMEM1WTVVTFZBODBENC4u , tel. +48 536 525 155, rkorulczyk@adra.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Działanie współfinansowane jest ze środków DNB Bank Polska.

Więcej informacji o HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com: www.HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com

Więcej informacji o Fundacji ADRA Polska: www.adra.pl

Фундація ADRA Polska та платформа GiveAndGetHelp.com запрошують жінок, які втекли від війни в Україні, на безкоштовний психологічний одноденний семінар, який відбудеться завдяки фінансуванню DNB Bank Polska 3 і 6 листопада у Варшаві.

Метою семінару «Шлях до нової я» є підтримка жінок у подоланні травми війни, поверненні душевної рівноваги та перебуванні «тут і зараз», а також освіта та підтримка у відновленні душевних сил у реалізації поточних і майбутніх викликів. Практикум проводитимуть українські психологи Роксолана Корульчик, Олена Козак та Юлія Кожем’якіна з платформи HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com, яка надає безкоштовну психологічну та інформаційну підтримку вимушеним переселенцям з України.

Одноденний семінар проходитиме двічі, 3 та 6 листопада у Варшаві, з 9:00 до 17:00 в Інтеграційному центрі для іноземців (CIC) у Варшаві, що знаходиться на Al. Szucha 11b lok 1, яким керує Фундація ADRA Polska у партнерстві з організацією CARE.

Після семінару психологи протягом 1,5 години будуть доступні для коротких безкоштовних психологічних консультацій для бажаючих, а пізніше ці консультації можна буде продовжити в онлайн формі.

– Щиро запрошуємо взяти участь у майстер-класі «Дорога до нової я». Семінар орієнтований на жінок, які хочуть звільнитися від важкого емоційного багажу та зрозуміти, через який етап життя зараз проходять і як можуть допомогти собі практичним шляхом. Ми також працюватимемо над власними ресурсами, створюватимемо внутрішнє відчуття стабільності, здатність саморегулювати емоції та впевненість у собі, що допоможе у повсякденному житті наших учасників, особливо перед обличчям викликів, пов’язаних з війною та міграцією – повідомляє психолог Роксолана Корульчик з Фундації ADRA Polska, співведуча семінару.

Реєстрація на семінар приймається через: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZP-73qDseU-pZfvtn1SE2Y2Zy-EuJ1ZLuL49N3mrp5pUQkY4TzZPRTI3UEFJMEM1WTVVTFZBODBENC4u , tel. +48 536 525 155, rkorulczyk@adra.pl.

. Кількість місць обмежена, вирішує порядок надходження заявок. Акцію співфінансує DNB Bank Polska.

Більше інформації про HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com: www.HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com

Більше інформації про Фундацію ADRA Polska: www.adra.pl

2022-10-27 07:30:36

Informacja odnośnie PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.                                                                                                                                               

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy, płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2F.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

2022-10-26 13:55:53

Komunikat o współpracy Zrzeszenia Producentów Papryki RP i grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w ramach kampanii "Moc Polskich Warzyw".

Moc Polskich Warzyw i ZAKSA łączą siły

Polskie warzywa, podobnie jak polska siatkówka mają prawdziwą moc

Zrzeszenie Producentów Papryki  RP z radością informuje, że drużynowy siatkarski Mistrz Europy i jednocześnie siatkarski Mistrz Polski – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podjęła współpracę z ZPPRP w ramach kampanii „Moc Polskich Warzyw”. ZPPRP wspólnie z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle będą promować zdrowy styl życia.

Regularne spożywanie warzyw i owoców, podobnie jak sport, są podstawą zdrowego trybu życia. Kto o tym wie lepiej niż sportowcy? Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle rozumieją, że dieta stanowi, obok regularnego ruchu, podstawę dla naszego zdrowia
i dobrego samopoczucia. Dlatego w ramach projektu „Moc Polskich Warzyw” Zrzeszenie Producentów Papryki RP i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle połączyły siły. W ramach współpracy będziemy regularnie przypominać, że warzywa powinny stanowić przynajmniej połowę każdego ze spożywanych posiłków oraz podpowiadać w jaki sposób je podawać, aby jedzenie było nie tylko zdrowe ale i pyszne. Pokażemy jak jeść zgodnie z kalendarzem sezonowym, oraz jak jeść najzdrowsze polskie warzywa również zimą.

Co się kryje pod hasłem kampanii? „Moc Polskich Warzyw” - to pierwsza w historii kampania promująca wszystkie grupy warzyw uprawianych w Polsce. Kampania „Moc Polskich Warzyw” powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w projekcie biorą również: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Jak podkreśla Robert Dobosz – członek Zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RR –  tworząc kampanię „Moc Polskich Warzyw” konsekwentnie od lat dążymy do zwiększenia spożycia warzyw wśród polskich konsumentów. Wykorzystując szeroki wachlarz możliwości, narzędzia marketingowe i działania edukacyjne, dzień po dniu zmieniamy nawyki żywieniowe Polaków, pomagając im unikać chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca,
a także znacząco poprawić jakoś i komfort życia. W „Moc Polskich Warzyw” zaangażowanych jest ogromne grono ekspertów: dietetyków, kucharzy, przedstawicieli producentów oraz specjalistów z zakresu marketingu i PR. Dzięki wieloletnim działaniom korzyści odnoszą nie tylko konsumenci, ale również krajowi producenci warzyw, którzy dostarczają najwyższej jakości produkty.

Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy projekt „Moc Polskich Warzyw”. Promując polskie warzywa stawiamy na aktualne trendy marketingowe, wykorzystujemy różnorodne kanały komunikacji i nieustannie pracujemy nad tworzeniem wartościowych aktywności dla naszych odbiorców. Współpraca z siatkarzami Grupy Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle to dla nas nie tylko kolejny krok w rozwoju kampanii, ale przede wszystkim szansa na promocję zdrowego trybu życia, który bez wątpienia opiera się na dwóch filarach: prawidłowym odżywianiu
i aktywności fizycznej. Cieszymy się, że możemy to robić w doborowym towarzystwie aktualnego mistrza Polski i Europy. Bo polskie warzywa, podobnie jak polska siatkówka mają prawdziwą moc
– mówi Paweł Myziak. Jak przyznaje wiceprezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP współpraca kampanii „Moc Polskich Warzyw” z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle otwiera dodatkowe szanse i możliwości dotarcia do jeszcze szerszej grupy odbiorców. 

Więcej informacji o polskich warzywach, przepisy kulinarne i inne materiały można znaleźć na: www.mocpolskichwarzyw.pl

 

      

2022-10-24 11:50:52

Wniosek w trybie KPA. Obywatelski monitoring programów finansowych z funduszy UE

Temat: Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!


Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

 

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. -
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

 

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

 

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

 

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

 

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

 

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

 

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu
w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link:
https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

 

 • Relacja z konferencji pt. Praworządność i prawa podstawowe - wyzwania dla Polski
  w kontekście funduszy europejskich (Warszawa - 6 lipca 2022 r.)
  Link do nagrania:
  https://youtu.be/1zSoxWifGws 
 • RESPEKTOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH. Link do nagrania: https://youtu.be/hilQO1F4PLw

 

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

 

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

 

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.


   

2022-10-24 11:19:10

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

W terminie od dnia 17 PAŹDZIERNIKA 2022 r. do dnia 15 LISTOPADA 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 1.  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
 3. jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych.

2022-10-24 09:20:44

Dofinansowanie zadania " Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kostrzyniu".

2022-10-24 09:08:11

Odbiór BIO-odpadów

Urząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina, że w miesiącu październik odbiór BIO-odpadów nastąpi 28 października.

2022-10-19 11:29:02

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 19.10.2022 roku

 ROA.BR.0002.56.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  26.10.2022 o godz. 8:30 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

   3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.10.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego.)

   4. Spotkanie z przedstawicielstwem Nadleśnictwa Grójec.

   5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   8. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   9. Interpelacje Radnych.

   10. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

    a) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku.

   b) w sprawie : ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola szkoły lub ośrodka rewialidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w Gminie Wyśmierzyce.

   12. Sprawy rożne.

   13. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Stanisław Podpora

2022-10-17 11:53:53

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 1.  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
 3. jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych

2022-10-14 13:47:54

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

 

2022-10-14 11:08:16

Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach mobilnego punktu informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich dla mieszkańców Miasta Wyśmierzyce. Konsultacje prowadzone będą w dniu 28.10.2022 r. w godzinach 10:30 - 13:30 na terenie Urzędu Miejskiego, Zapraszamy.

 

 

2022-10-13 13:15:23

Konkurs "Moja wizja zero"

KRUS Białobrzegi informuje o przeznaczonym dla młodzieży konkursie "Moja wizja zero". Więcej szczegółów pod linkiem :

 https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/.

Moja Wizja Zero | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

2022-10-12 13:25:32

Informacja odnośnie składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

LGD "Zapilicze" informuje o możliowści składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Więcej informacji w załączonym pliku Word.

2022-10-11 13:19:43

Ogłoszenie o konkursie " Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy".

KRUS Białobrzegi informuje o rozpoczęciu IV Edycji losowania hulajnóg dla dzieci. Dziecko, które rozwiąże kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - Upadkom zapobiegamy" a następnie prześle do Centrali KRUS certyfikat wraz z formularzem zgłoszeniowym weźmie udział w losowaniu hulajnogi. Termin przesyłania zgłoszeń upływa wraz z dniem 06.11.2022 r.

 

 

2022-10-11 12:42:09

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Wyśmierzyc w sprawie wyznaczenia dnia 31 X 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza dzień 31 X 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, natomiast dzień 22 X 2022 r. jest dniem odpracowania podanego wcześniej dnia wolnego.

 

2022-10-11 08:47:59

Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wyśmierzyce.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach publikuje zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z tereniu miasta i gminy Wyśmierzyce.

2022-10-10 11:42:31

Zaproszenie na Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa "Dzień Otwarty Inżyniera Budownicta. Budowa, eksploatacja, remont twojego domu"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach zgodnie z prośbą Mazowieckiego Urzęfu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszcza zaproszenie na Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa. Treść zaproszenia w linku,

2022-10-10 09:31:57

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) można pobrać ze strony internatowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Pomoc w wypełnieniu wniosku i szczegółowych informacji udziela Małgorzata Zajączkowska, mail: m.zajaczkowska@wysmierzyce.pl lub tel. 48 615 70 03 wew. 103.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;

– osobiście w Sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

2022-10-05 11:56:23

Informacja o punkcie dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie gminy Wyśmierzyce został utworzony punkt poboru tabletek ze stabilnym jodem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach (Ośrodek Zdrowia) przy ul. 1000-Państwa Polskiego 8, 26-811 Wyśmierzyce.

Jednocześnie informujemy, że wydanie preparatu w punkcie nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkt wydawania preparatu będzie nieczynny.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

2022-09-29 15:18:34

Bezpłatne szkolenia On-line z zakresu Apiterapii oraz Miodu Pitnego z własnej pasieki

Zamieszczamy ofertę bezpłatnych szkoleń dotyczących Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki oraganizowanego przez Fundację Ekoostoja.

Więcej szczegółów na plakacie. Formularz zgłoszeniowy dostępny on-line pod podanym linkiem lub w wersji do wydruku i przesłania na adres e-mail : pszczelarstwo@ekoostoja.com

https://ekoostoja.com/2022/09/22/formularz-zgloszeniowy-3/ - Formularz zgłoszeniowy

2022-09-29 07:50:02

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce, dn. 28.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.55.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  05.10.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

    3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.08.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

    4. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   5. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   9. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   10. Interpelacje Radnych.

   11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   12. Zapoznanie z projektem przebudowy oczyszczalni i dokończeniem kanalizacji

   13. Analiza ilości oczyszczanych ścieków a planowanie przepustowości nowej oczyszczalni.

   14. Przygotowanie Gminy do okresu zimowego.

   15. Sprawy Rożne.

   16. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

 

2022-09-27 12:15:34

Zawiadomienie o Awarii Wodociągowej we wsi Redlin.

W związku z awarią wodociągów we wsi Redlin, możliwe są utrudnienia w dostawie wody, na terenie wsi Redlin i Korzeń.

2022-09-26 09:38:56

Kampania edukacyjna w zakresie promocji dawstwa i transplantacji "Daj Życie"

W związku z apelem Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego zaproszenia do włączenia się w kampanię edukacyjną w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji "Daj życie" - której celem jest zwiększenie liczby pobrań wielonarządowych w Województwie Mazowieckim. wstawiamy link na YT do spotu promującego kampanię : https://youtu.be/LAIpwafPwIQhttps://youtu.be/LAIpwafPwIQ 

2022-09-23 10:13:10

Zawiadomienie o LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 23.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.54.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

    3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

c) w sprawie : ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyśmierzyce na rok szkolny 2022/2023.

    4. Zamknięcie obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Stanisław Podpora

 

 

2022-09-16 14:34:25

Informacja

2022-09-16 11:41:16

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Wyśmierzyce, dn. 16 września 2022 roku

 ROA.BR.0002.13.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22.09.2022 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

     1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25.05.2022 r.

     4. Realizacja Planu Prac Komisji Rewizyjnej.

           a) Analiza realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

b) Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy.

c) Kontrola realizacji Funduszu Sołeckiego z roku 2021 dla sołectwa Korzeń-Klamy.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        Justyna Urbańczyk

 

 

2022-09-15 10:08:01

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Wyśmierzyce, dn. 15 września 2022 roku

 ROA.BR.0002.12.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 20.09.2022 o godz. 11:00 w Małej Salce Konferencyjnej, następnie planowany jest objazd autobusowy na trasie Kostrzyn – Grzmiąca o godzinie 13:30

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 18 V 2022 r.
 4. Realizacja Planu Prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

a) Analiza zadań podejmowanych w celu utrzymania porządku i czystości na obszarze Gminy.

b) Przedstawienie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin biednych w tym wielodzietnych i osób samotnych, zakres podejmowanych działań w kierunku pomocy tym osobom.

c) Sprawy związane z aktualnymi problemami szkół ; podsumowanie początku roku szkolnego.

d) Aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Wyśmierzyce.

e) Objazd autobusowy po okolicznych szkołach.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Edyta Kuflikowska

2022-09-13 14:14:58

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy zadania " KPP Białobrzegi remont elewacji oraz pokrycia dachu"

2022-09-12 08:02:41

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

2022-09-09 12:41:22

Zaproszenie do udziału w przetargu

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza firmy do wzięcia udziału w przetargu

 na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej

 do gruntów rolnych na dz. ew. nr 210 obręb Jabłonna”

Z pełną treścią ogłoszenia można się zapoznać pod adresem:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2329

zgłaszanie ofert wyłącznie przez stronę:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

termin składania ofert:

23 września 2022r godz. 10:00

 

2022-09-08 14:56:52

Informacja - Odpady Komunalne

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bardzo prosimy o zgłaszanie się po nowe blankiety wpłat do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach - pokój 103.

Obecna stawka wynosi 24 zł od osoby na miesiąc.

2022-09-08 14:19:49

Program "Czyste Powietrze"

2022-09-08 08:33:28

Zawiadomienie o LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce, dn. 08.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.53.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  13.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022.

       4. Zamknięcie obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       Stanisław Podpora