Aktualności - 6

sortuj:
OGŁOSZENIE

2020-04-23 08:37:07

Ogłoszenie

20200423103419 00001

2020-04-22 07:24:27

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

Spot

OGŁOSZENIE

2020-04-21 08:27:10

OGŁOSZENIE

wyśmierzyce

2020-04-21 07:36:11

Informacja

Ogłoszenie
Osoby, które nie maja jeszcze kontenerów 120l. na zmieszane odpady komunalne, są proszone o ich odbieranie w ZGK Wysmierzyce, ul. Kopernika 19.   
 Kontenery będą wydawane nieodpłatnie za pokwitowaniem odbioru stałym mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali opłacanie wywozu śmieci przez cały rok.  
Osoby zamieszkałe sezonowo , zamiast kontenera 120l na odpady komunalne zmieszane, otrzymają czarne worki.


Urząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina o terminach dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwartał Terminy wpłat
I
15 marca
II 15 maja
III 15 września
IV 15 listopada

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy uiszczać za poszczególne kwartały roku kalendarzowego przez wpłatę na konto Urzędu.


Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
O/Wyśmierzyce    49 9117 0000 0100 2802 2000 0240


Informacja dotycząca segregacji śmieci:
1.  Segregowane  opakowania szklane, plastikowe oraz metalowe nie muszą być myte, a jedynie opróżniane z zawartości.
2. W każdej chwili można zmienić sposób odbierania odpadów z nieruchomości ( z nieselektywnego na selektywny i na odwrót).  Zmiana sposobu segregacji wymaga każdorazowo złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Gminy w pokoju 212.
3.  Dodatkowe worki na odpady segregowane oraz niesegregowane są wydawane bezpłatnie w Urzędzie Gminy w pokoju 212.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Wyśmierzycach jest czynny w każdą środę  od godz. 11:00.

Osoby zgłaszające się na PSZOK muszą okazać kwit z uiszczoną opłatą za wywóz śmieci. Dane osób pozostawiających odpady na PSZOK-u będą na bieżąco spisywane.


Do kontenerów na PSZOK-u będą zbierane następujące odpady:

1. papier i tekstylia- opakowania papierowe, gazety, kartony, gazety, zeszyty, ubrania, buty, tekstylia, opakowania z drewna.
2. szkło – puste opakowania szklane: butelki, słoiki i naczynia szklane
3. tworzywa sztuczne + metal + opakowania wielomateriałowe – puste opakowania po napojach, innych płynach, chemii gospodarczej, opakowania plastikowe po produktach spożywczych, torebki foliowe, pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puste puszki po napojach i konserwach, folie aluminiowe, złom żelazny i z metali kolorowych, zakrętki, kapsle metalowe, opakowania kartonowe po sokach, mleku

Do tych trzech kontenerów będą zbierane te same odpady, które mają być zbierane w kolorowych workach do segregacji.
UWAGA!!!  PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!

4. gruz budowlany- gruz pochodzący z bieżących remontów domowych: ceglany, betonowy, dachówki ceramiczne, odpady mineralne

Nie będzie przyjmowany gruz pochodzący z budowy. Właściciel nowo budowanego domu/budynku musi zamówić kontener do odbioru odpadów pobudowlanych na własny koszt.

5. odpady zielone i ulegające biodegradacji- trawa, liście, gałęzie
6. odpady wielkogabarytowe- meble, dywany, rowery, wózki i foteliki dziecięce, duże przedmioty plastikowe
7. zużyte opony
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- sprzęt kompletny, płyty CD, kasety
9. odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące  z bieżących remontów domowych - folie budowlane, opakowania po cemencie, styropian, okna, puszki po farbach, ceramika sanitarna.
10. popiół
11. baterie i akumulatory
12. przeterminowane leki
13. pozostałe odpady niebezpieczne – np. opakowania po aerozolach

2020-04-21 07:18:52

Informacja

Ogłoszenie
Osoby, które nie maja jeszcze kontenerów 120l. na zmieszane odpady komunalne, są proszone o ich odbieranie w ZGK Wysmierzyce, ul. Kopernika 19.   
 Kontenery będą wydawane nieodpłatnie za pokwitowaniem odbioru stałym mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali opłacanie wywozu śmieci przez cały rok.  
Osoby zamieszkałe sezonowo , zamiast kontenera 120l na odpady komunalne zmieszane, otrzymają czarne worki.


Urząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina o terminach dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwartał Terminy wpłat
I
15 marca
II 15 maja
III 15 września
IV 15 listopada

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy uiszczać za poszczególne kwartały roku kalendarzowego przez wpłatę na konto Urzędu.


Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
O/Wyśmierzyce    49 9117 0000 0100 2802 2000 0240


Informacja dotycząca segregacji śmieci:
1.  Segregowane  opakowania szklane, plastikowe oraz metalowe nie muszą być myte, a jedynie opróżniane z zawartości.
2. W każdej chwili można zmienić sposób odbierania odpadów z nieruchomości ( z nieselektywnego na selektywny i na odwrót).  Zmiana sposobu segregacji wymaga każdorazowo złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Gminy w pokoju 212.
3.  Dodatkowe worki na odpady segregowane oraz niesegregowane są wydawane bezpłatnie w Urzędzie Gminy w pokoju 212.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Wyśmierzycach jest czynny w każdą środę  od godz. 11:00.

Osoby zgłaszające się na PSZOK muszą okazać kwit z uiszczoną opłatą za wywóz śmieci. Dane osób pozostawiających odpady na PSZOK-u będą na bieżąco spisywane.


Do kontenerów na PSZOK-u będą zbierane następujące odpady:

1. papier i tekstylia- opakowania papierowe, gazety, kartony, gazety, zeszyty, ubrania, buty, tekstylia, opakowania z drewna.
2. szkło – puste opakowania szklane: butelki, słoiki i naczynia szklane
3. tworzywa sztuczne + metal + opakowania wielomateriałowe – puste opakowania po napojach, innych płynach, chemii gospodarczej, opakowania plastikowe po produktach spożywczych, torebki foliowe, pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puste puszki po napojach i konserwach, folie aluminiowe, złom żelazny i z metali kolorowych, zakrętki, kapsle metalowe, opakowania kartonowe po sokach, mleku

Do tych trzech kontenerów będą zbierane te same odpady, które mają być zbierane w kolorowych workach do segregacji.
UWAGA!!!  PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!

4. gruz budowlany- gruz pochodzący z bieżących remontów domowych: ceglany, betonowy, dachówki ceramiczne, odpady mineralne

Nie będzie przyjmowany gruz pochodzący z budowy. Właściciel nowo budowanego domu/budynku musi zamówić kontener do odbioru odpadów pobudowlanych na własny koszt.

5. odpady zielone i ulegające biodegradacji- trawa, liście, gałęzie
6. odpady wielkogabarytowe- meble, dywany, rowery, wózki i foteliki dziecięce, duże przedmioty plastikowe
7. zużyte opony
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- sprzęt kompletny, płyty CD, kasety
9. odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące  z bieżących remontów domowych - folie budowlane, opakowania po cemencie, styropian, okna, puszki po farbach, ceramika sanitarna.
10. popiół
11. baterie i akumulatory
12. przeterminowane leki
13. pozostałe odpady niebezpieczne – np. opakowania po aerozolach

2020-04-21 07:17:27

Informacja

Ogłoszenie
Osoby, które nie maja jeszcze kontenerów 120l. na zmieszane odpady komunalne, są proszone o ich odbieranie w ZGK Wysmierzyce, ul. Kopernika 19.   
 Kontenery będą wydawane nieodpłatnie za pokwitowaniem odbioru stałym mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali opłacanie wywozu śmieci przez cały rok.  
Osoby zamieszkałe sezonowo , zamiast kontenera 120l na odpady komunalne zmieszane, otrzymają czarne worki.


Urząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina o terminach dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwartał Terminy wpłat
I
15 marca
II 15 maja
III 15 września
IV 15 listopada

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy uiszczać za poszczególne kwartały roku kalendarzowego przez wpłatę na konto Urzędu.


Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
O/Wyśmierzyce    49 9117 0000 0100 2802 2000 0240


Informacja dotycząca segregacji śmieci:
1.  Segregowane  opakowania szklane, plastikowe oraz metalowe nie muszą być myte, a jedynie opróżniane z zawartości.
2. W każdej chwili można zmienić sposób odbierania odpadów z nieruchomości ( z nieselektywnego na selektywny i na odwrót).  Zmiana sposobu segregacji wymaga każdorazowo złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Gminy w pokoju 212.
3.  Dodatkowe worki na odpady segregowane oraz niesegregowane są wydawane bezpłatnie w Urzędzie Gminy w pokoju 212.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Wyśmierzycach jest czynny w każdą środę  od godz. 11:00.

Osoby zgłaszające się na PSZOK muszą okazać kwit z uiszczoną opłatą za wywóz śmieci. Dane osób pozostawiających odpady na PSZOK-u będą na bieżąco spisywane.


Do kontenerów na PSZOK-u będą zbierane następujące odpady:

1. papier i tekstylia- opakowania papierowe, gazety, kartony, gazety, zeszyty, ubrania, buty, tekstylia, opakowania z drewna.
2. szkło – puste opakowania szklane: butelki, słoiki i naczynia szklane
3. tworzywa sztuczne + metal + opakowania wielomateriałowe – puste opakowania po napojach, innych płynach, chemii gospodarczej, opakowania plastikowe po produktach spożywczych, torebki foliowe, pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puste puszki po napojach i konserwach, folie aluminiowe, złom żelazny i z metali kolorowych, zakrętki, kapsle metalowe, opakowania kartonowe po sokach, mleku

Do tych trzech kontenerów będą zbierane te same odpady, które mają być zbierane w kolorowych workach do segregacji.
UWAGA!!!  PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!

4. gruz budowlany- gruz pochodzący z bieżących remontów domowych: ceglany, betonowy, dachówki ceramiczne, odpady mineralne

Nie będzie przyjmowany gruz pochodzący z budowy. Właściciel nowo budowanego domu/budynku musi zamówić kontener do odbioru odpadów pobudowlanych na własny koszt.

5. odpady zielone i ulegające biodegradacji- trawa, liście, gałęzie
6. odpady wielkogabarytowe- meble, dywany, rowery, wózki i foteliki dziecięce, duże przedmioty plastikowe
7. zużyte opony
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- sprzęt kompletny, płyty CD, kasety
9. odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące  z bieżących remontów domowych - folie budowlane, opakowania po cemencie, styropian, okna, puszki po farbach, ceramika sanitarna.
10. popiół
11. baterie i akumulatory
12. przeterminowane leki
13. pozostałe odpady niebezpieczne – np. opakowania po aerozolach

2020-04-20 13:26:03

WAŻNY KOMUNIKAT!

20200420152531 00001

UWAGA WAŻNE

2020-04-17 10:34:28

Uwaga! Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych – 31 maja 2020 r.

uwagawazneZgodnie z art. 31zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

OGŁOSZENIE

2020-04-14 12:45:15

Ogłoszenie

ogłoszenie

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

UWAGA WAŻNE

2020-04-10 08:20:51

Ogłoszenie dla rolników

TarczaAntykryzysowa plakat A4 kolor

OGŁOSZENIE

2020-04-10 08:01:33

Ogłoszenie

jj

Szanowni Państwo,

Gmina Wyśmierzyce zakupiła 20 laptopów  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” do realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Sprzęt ten, na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia,  został przekazany uczniom
i nauczycielom z terenu naszej gminy.

Wysokość dofinansowania w ramach programu „Zdalna szkoła” została określona przez CPPC i uzależniona była od liczby uczniów. Dla Gminy Wyśmierzyce maksymalna kwota to 45 000,00 złotych, a otrzymany grant wyniósł 43 763,40 złotych.

2020-04-09 13:23:17

Wesołych Świąt!

kartka

UWAGA WAŻNE

2020-04-03 12:44:34

Ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowni Państwo,

zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl

  • RSP-C (wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych),
  • RSP-D (wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
  • RDZ (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.)
  • RDU ( wniosek o ulgę).
OGŁOSZENIE

2020-04-03 09:35:25

Ogłoszenie

konkurs zostanwdomu i pomoz

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 

OGŁOSZENIE

2020-04-01 17:00:39

Ogłoszenie

0001

OGŁOSZENIE

2020-03-25 14:01:36

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

 Burmistrz  Wyśmierzyc
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

2020-03-18 13:07:51

Przypomnienie

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia dokonywania wpłat na konta Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, przypominamy numery rachunków bankowych:

OGŁOSZENIE

2020-03-18 10:29:21

Ogłoszenie

20200318122748 00001

UWAGA WAŻNE

2020-03-17 09:11:32

WAŻNE!!!

indeks 1

 

Prośba o pilne zgłaszanie się osób, które jechały autobusem PKS

W związku z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach prosi o pilne zgłaszanie się osób, które jechały autobusem PKS Grójec w następujących dniach i na wymienionych trasach:

Dn. 09 marca 2020r. :

5.45 Białobrzegi-Warszawa

12.30 Warszawa-Grójec

14.45 Grójec-Białobrzegi

16.00 Białobrzegi-Goszczyn

Dn.10 marca 2020r. :

6.15 Białobrzegi-Stara Błotnica-Białobrzegi

8.00 Białobrzegi-Grójec przez Goszczyn

12.15 Grójec-Radom

14.45 Radom-Grójec

16.30 Grójec-Zbrosza

17.20 Zbrosza-Grójec

19.25 Grójec – Białobrzegi

Dn. 11 marca 2020r. :

6.00 Białobrzegi Goszczyn

6.40 Goszczyn – Białobrzegi

Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 48 613 23 60 lub 513 491 979 w Białobrzegach lub do właściwej stacji SANEPID zgodnie z miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu.

Pod tym adresem są kontakty do stacji psse województwa mazowieckiego

http://wsse.waw.pl/kontakt/stacje-powiatowe

2020-03-16 13:20:55

OBWIESZCZENIE

20200316151859 00001

UWAGA WAŻNE

2020-03-16 08:09:51

WAŻNE!!!

20200316100919 00001

2020-03-13 13:56:46

Dzień sołtysa

Dzień Sołtysa w Gminie Wyśmierzyce

W dniu 11 marca 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach odbyło się spotkanie Sołtysów z terenu Gminy Wyśmierzyce z Przewodniczącym Rady Miejskiej -  Panem Stanisławem Podpora i Zastępcą Burmistrza Wyśmierzyc – Panią Małgorzatą Zajączkowską. Zastępca Burmistrza w imieniu swoim i Burmistrza Wyśmierzyc Pana Wojciecha Sępioła podziękowała Sołtysom za rok współpracy, za ich zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Życzyła pomyślności i sukcesów, a jednocześnie  powodzenia i wytrwałości  w pełnieniu powierzonej funkcji. Pani Zastępca Burmistrza przekazała Sołtysom też życzenia i podziękowania w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, który z okazji Dnia Sołtysa wystosował okolicznościowe pismo.

Każdy z Sołtysów otrzymał imienne podziękowania i drobny upominek. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy kawie. 

OGŁOSZENIE

2020-03-13 13:52:08

Ogłoszenie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

OGŁOSZENIE

2020-03-13 12:39:36

Ogłoszenie

20200313140434 00001

2020-03-13 12:34:58

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona 13.03.2020

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona 13.03.2020


Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

OGŁOSZENIE

2020-03-13 08:48:04

Ogłoszenie

indeks 1

20200313104619 00001

OGŁOSZENIE

2020-03-13 08:27:10

Ogłoszenie

20200313102514 00001

2020-03-12 11:50:25

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

20200312134844 00001

2020-03-11 11:54:58

Zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - odwołane!

Dok1 1

2020-03-11 09:53:48

Życzenia

Dzień Sołtysa 2020 1

2020-03-11 07:16:25

Życzenia

20200311091353 00001

OGŁOSZENIE

2020-03-06 07:50:02

Ogłoszenie

20200306094747 00001

 

2020-02-27 12:44:17

Informacja dla przedsiębiorców

20200227144254 00001

OGŁOSZENIE

2020-02-27 07:54:56

Ogłoszenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2019 gospodarstwo Państwa Grażyny i Leszka Bobrowskich z województwa mazowieckiego otrzymało 3 miejsce na etapie centralnym.

OGŁOSZENIE

2020-02-27 07:49:26

Ogłoszenie

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

 

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o: