Aktualności - 4

sortuj:

2020-09-14 06:12:32

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 września 2020 roku, o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-09-11 06:19:24

Zawiadomienie o posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 18 września 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-09-04 08:50:37

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROMOCJĘ X EDYCJI KONKURSU „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROMOCJĘ X EDYCJI KONKURSU
„MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan
do podejmowania aktywności wolontariackiej.

2020-09-02 15:55:03

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2020-08-28 09:09:48

Informacja dla przedsiębiorców

3209 001

2020-08-26 11:49:53

Informacja dla rolników

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się
o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące
tej oferty wsparcia.

OGŁOSZENIE

2020-08-26 11:44:57

Ogłoszenie o konkursie

plakat konkurs foto PS v04 C Obszar roboczy 1

Komunikat

OGŁOSZENIE

2020-08-25 06:54:39

Ogłoszenie

3184 001

2020-08-24 14:42:05

Dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

jgh

"Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

W dniu 31.07.2020 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”.

Całkowity koszt brutto zadania wyniósł: 26 504,00 zł.
Kwota dofinansowania wynosi 26 000,00 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania z terenu Gminy Wyśmierzyce w 2020 r. unieszkodliwiono 89,140 Mg wyrobów zawierających azbest.

2020-08-21 12:22:58

Afrykański pomór świń

3178 001

2020-08-17 12:47:55

Obwieszczenie

3156 001

2020-08-17 12:19:06

WAŻNY KOMUNIKAT!

3155 001

3154 001

UWAGA WAŻNE

2020-08-13 19:54:30

Ogłoszenie 15 sierpnia 2020 r. PSZOK nieczynny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wyśmierzycach będzie nieczynny.

2020-08-07 10:23:19

Zawiadomienie o XXV Nadzwyczjnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - posiedzenie odwołano

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 11 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-08-07 10:15:10

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - posiedzenie odwołane

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 sierpnia 2020 roku, o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-08-04 14:01:24

Zawiadomienie o Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 6 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

OGŁOSZENIE

2020-08-04 10:52:38

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzień 14 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.

2020-07-28 13:01:56

XXI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Plakat NM 2020

 

2020-07-23 10:12:39

Informacja dla mieszkańców

Image230720121325

2020-07-23 06:00:48

Szkolenie z funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki gminy

 

2020-07-16 13:26:33

Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczjnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 lipca 2020 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-07-16 06:47:12

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 16.07.2020

OGŁOSZENIE

2020-07-10 10:44:21

Ogłoszenie o konkursie

Ach Świętokrzyskie

2020-07-07 10:06:38

Informacja dla rolników

Szanowni Państwo,

informujemy, że w  Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane informacje dla Rolników nt. Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „Rzeźni Rolniczej” oraz Ubój na użytek własny w gospodarstwie.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

 

2020-07-03 07:54:09

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 03.07.2020

2020-07-02 09:13:30

Kolonie dla dzieci rolników 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem koloniami, dofinansowanie z Kuratorium zostało już wyczerpane, jednak nadal zachęcamy do skorzystania z wypoczynku z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego, gdzie dopłata rodzica wynosi tylko 400 zł.

2020-07-02 08:43:10

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 02.07.2020

2020-07-02 08:40:46

Podziękowanie Prezes KRUS Pani Aleksandry Hadzik dot. udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi : nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

2020-06-26 09:59:14

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 26.06.2020

2020-06-26 09:20:39

WAŻNY KOMUNIKAT!

indeks

Szanowni Państwo,

Przypominamy iż w dniu 28 czerwca 2020 r siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Wyśmierzycach jest Klub Seniora, ul. Plac Wolności 11.

2020-06-25 13:06:33

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 25.06.2020

2020-06-25 11:37:24

Kolonie dla dzieci rolników 2020

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w tym roku również z Kuratorium Oświaty w Warszawie. W związku z tym organizujemy wypoczynek letni dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS. Oferta skierowana jest dla dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

2020-06-25 09:35:07

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Pomoc suszowa hodowla i chów ryb słodkowodnych

 

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty
w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

2020-06-24 07:28:20

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 24.06.2020