Aktualności - 2

sortuj:

2023-08-03 12:44:23

Bezpieczne Wakacje

BEZPIECZNE WAKACJE

 

PAMIĘTAJ!

 

 •           Pamiętaj numer alarmowy 112!
 •           Pływaj w miejscach dozwolonych pod opieką dorosłych!
 •           Gdy jeździsz autem zapinaj pasy!
 •           Gdy jeździsz rowerem załóż kask!
 •            Nie śmieć!
 •            Nie rozpalaj ogniska w lesie!
 •            Używaj kremów z filtrem i nakrycia głowy!
 •            Pij dużo wody!
 •            Nie zażywaj narkotyków, dopalaczy i alkoholu!

2023-08-03 09:56:09

Konkurs

2023-08-01 15:10:30

Komunikat - program "Czyste Powietrze"

W ramach Programu Priorytetowego " Czyste Powietrze" od 19.09.2018 r. do 30.06.2023r. mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce złożyli 68 wniosków o dofinansowanie, zostało zrealizowane 27 przedsięwzięć.

Kwota wypłaconych dotacji: 544881,77 zł.

2023-08-01 15:09:28

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

2023-07-27 15:25:50

Informacja

2023-07-27 10:13:38

Informacja

Szanowni PAństwo,

informujemy, ze w dniach od 7 do 22 sierpnia 2023 r faktury za wodę będą wystawiane w godz 7:30 - 11:00. Zgłoszenia na wystawiane faktur można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu.

2023-07-27 10:10:06

Godzina W

Szanowni Mieszkańcy,

oddamy hołd i uczcijmy pamięć bohaterskich żołnierzy oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną, na terenie naszej Gminy syreny alarmowe.
Sygnały alarmowe uruchomione zostaną przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.

 

Zatrzymajmy się, pochylmy głowy, oddajmy hołd….

2023-07-26 08:40:59

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy wsi Brodek oraz Burmistrz Wyśmierzyc serdecznie zapraszają na uroczystą Mszę Świętą w 79 rocznicę mordu na mieszkańcach wsi Brodek dokonanego przez niemieckich okupantów w 1944 r. Uroczysta Msza Święta odbędzie się 30 lipca 2023r. o godz. 17.30 w miejscu pamięci pomordowanym we wsi Brodek.

 

2023-07-19 09:03:12

Zawiadomienie o LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 4 i § 22 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 24 lipca 2023 roku o godz. 8:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-07-18 13:54:41

Szkolenie dla hodowców świń

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że ze względu na wzrost zagrożenia przypadkami ASF na terenie województwa mazowieckiego oraz ze stwierdzeniem ognisk u swiń hodowlanych, organizuje pilne szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bioasekuracji dla hodowców świń. Szkolenie odbędzie się w dniu 20.07.2023r o godz. 13:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

2023-07-18 10:27:44

Ogłoszenie

2023-07-12 08:55:44

informacja

Z uwagi na prace serwisowe w dniu 12 lipca 2023r. na ul. Batorego i
ul. 16-go Stycznia w Wyśmierzycach mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Przewidywany czas zakończenia prac godzina 12:00.

2023-07-11 08:54:08

informacja

2023-07-07 14:16:34

Zaproszenie do współpracy z organizacjami pozarządowymi 2024 r

 

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckeigo w  Warszawie Departament Organizacji  zaprasza


do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

 • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2023 roku. Jest on dostępny na stronie > Program współpracy - www.dialog.mazovia.pl.
 • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
 • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do 25 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2024”

 

 

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu 
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

 

Załacznik do pobrania: /htm/a/Formularz_Program_wspolpracy_2024.docx

 

2023-07-06 14:21:23

Informacja

2023-07-03 11:48:55

„Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Szanowni Panstwo,

Przypominamy o uruchomieniu modułu „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

2023-06-28 14:55:55

Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”.

Pragniemy poinformować mieszkańców naszego powiatu o inicjatywie, jaka jest organizacja letnich zajęć dla dzieci w wieku 7-15 lat przez Lokalną Grupę Działania Zapilicze”.  Wśród proponowanych  zajęć znajdują się:

Warsztaty:  teatralne, ceramiczne, taneczne, malarskie.

Wycieczka ; Słodka Zagroda ( stadnina koni), Puszysta Farma ( spacer z Alpakami)

Spływ kajakowy z ogniskiem.

Nasze zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych i przyjaznych instruktorów, którzy zapewnia dzieciom nie tylko wspaniała zabawę, ale także odpowiednie wsparcie i bezpieczeństwo.

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat zajęć, harmonogramu, procedur zgłoszeniowych, prosimy o kontakt z naszym biurem  pod numerem telefonu 48 613 23 59, 696 641 198 lub adresem e-mail:  lgdzapilicze@poczta.onet.eu

2023-06-28 13:04:30

Termin odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wyśmierzyce

Urząd Miejski w Wysmierzycach informuje, że termin odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wyśmierzyce został ustalony na dzień 13 lipca 2023r w godz. 9:00 - 16:00.

Odpady będą zabierane sprzed PSZOK-u w Wyśmierzycach. Będą one na miejscu ważone i z każdą osobą, która je dostarczy zostanie podpisany protokół odbioru. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć oddania odpadów, prosimy o obecność w dniu odbioru na PSZOK-u.

2023-06-28 09:32:33

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia wścieklizną

Wścieklizna jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

2023-06-28 09:19:48

XIV Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 17–18 stycznia 2024 roku

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw!

 

Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.

2023-06-26 09:03:30

Kondolencje

2023-06-23 09:31:31

KOMUNIKAT

W związku z awarią wodociągu w Wyśmierzycach, informujemy o przerwie w dostawie wody.


Po naprawie usterki woda może mieć odcień rudo-czerwony, prosimy o odkręcenie kranów w celu oczyszczenia isntalacji.

2023-06-22 12:07:37

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Szanowni Państwo,

Państwowa inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prosi o przestrzeganie zasad ostrożności podczas stosowania środków ochrony roślin.

2023-06-22 12:03:21

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej

Szanowni Państwo,

Firma ROMGOS zawiadamia o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót.

Szczegóły w załączniku: /htm/a/Zawiadomienie-o-terminie-wizji-lokalnej-na-nieruchomosci-po-zakonczeniu-robot.pdf

 

2023-06-22 11:51:44

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza V przetarg ustny nieograniczony.

Szczegóły w załączniku: /htm/a/Ogloszenie-KOWR.pdf

 

2023-06-22 07:51:45

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 24 czerwca 2023 r Urząd Miejski w Wyśmierzycach będzie otwarty dla interesantów w godzinach od 7:30 do 15:30.

2023-06-20 11:19:42

Druga faza ważnych badań statystycznych

 

Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

2023-06-20 09:37:42

Zawiadomienie o LXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 20.06.2023 roku

 ROA.BR.0002.68.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  27.06.2023 o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

2023-06-19 11:41:59

Zaproszenie na szkolenie dla Sołtysów

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza Sołtysów z Gminy Wyśmierzyce na kolejny termin szkolenia dotyczącego Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się 21 czerwca 2023 roku w godzinach 9:30-13:00 w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze, ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha.

Podczas szkolenia odbędzie się spotkanie z Anną Moskwą Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Sławomirem Mazurkiem Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączeniu agenda spotkania:

/htm/a/Agenda-Soltysi_21-06-2023-r.pdf

2023-06-16 14:31:37

Narodowe Czytanie 2023

2023-06-15 10:02:51

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

2023-06-13 14:21:45

Ogłoszenie o Miejsko – Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Wyśmierzycach

Ogłoszenie

Miejsko – Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Wyśmierzycach

PUNKT KONSULTACYJNY  CZYNNY W KLUBIE „SENIOR+”  
W WYŚMIERZYCACH
PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 11,
W GODZINACH 16.00-19.00

TERMINY DYŻURÓW   PUNKTU KONSULTACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI  ALKOHOLOWEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE                                                                                                                                       

                                                                                                   CZERWIEC          15.06.2023 r.

LIPIEC                   13.07.2023 r.

SIERPIEŃ             10.08.2023 r.

WRZESIEŃ           14.09.2023 r.   

PAŹDZIERNIK      12.10.2023 r.   

LISTOPAD             09.11.2023 r.   

GRUDZIEŃ            07.12.2023 r.  

Zakres oferowanej pomocy:

- praca z osobami uzależnionymi,

- praca z osobami współuzależnionymi,

- praca z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie,

- praca z osobami pijącymi w sposób szkodliwy i ryzykowny prowadzący w konsekwencji do uzależnienia,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i środków uzależniających.

Masz problem z piciem alkoholu, pijesz za dużo lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub jest ofiarą czy sprawcą przemocy? Nie uciekaj! Poszukaj pomocy w jego rozwiązaniu!

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!
WIZYTA JEST BEZPŁATNA
Punkt funkcjonuje w ramach realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Wyśmierzyce

2023-06-12 11:45:06

Komunikat o przerwie w dostawach prądu.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuję, iż w dniu 13.06.2023 r.  w godzinach 8:00 - 14:30 przewidziane są przerwy w dostawach prądu dla następujących lokacji Wyśmierzyc:

- ulice: Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, 16 - Stycznia, Stefana Batorego, Wojska Polskiego, Piotra Skargi, Plac Wolności, Zdrojowa, Tadeusza Kościuszki 

oraz w Szkole Podstawowej i OSP Wyśmierzyce.

2023-06-07 12:27:41

Uchwała odnośnie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

2023-06-07 07:43:59

Dzień Wyśmierzyc 2023.