UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

 

archbaner

 

transmisje

 

 

Facebook New Logo

 

rso

 

m 1575fe247b70c9

.

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce  /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej  w Wyśmierzycach, w dniu 30 maja 2017r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
 8. Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2016 rok dla Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 9. Zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.121.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2016 roku,

     b) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2016 rok,

     c) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2016,

     d) w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

    e) w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2023.

Wnioski i interpelacje radnych.

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
 3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 4. a/a.

Przewodniczący Rady

/-/Wojciech Sepioł

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Wojciech Sępioł
oraz Zastępca Burmistrza Wyśmierzyc
Małgorzata Zajączkowska

Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach 8.00-11.00,
                    po wcześniejszym
                    ustaleniu terminu.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Urząd jest czynny:

w poniedziałki - w godzinach
7:30 - 17:30

od wtorku - do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30

 

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

LPM logo 2018 rgb

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 transmisje

 

 

pomoc prawna

 

 

gas system

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1
FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg 
Kopia logo mikołaj